Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2007»

Παρόντες:          

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

                                                                            

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Απριλίου και στις 5 Μαΐου 2008.  Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

          Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε οι διατάξεις του να συνάδουν πλήρως με τις διατάξεις της Οδηγίας 95/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1995 αναφορικά με τους φόρους, πλην των φόρων κύκλου εργασιών, οι οποίοι επιβαρύνουν την κατανάλωση επεξεργασμένων καπνών.

          Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο τροποποιείται ο ορισμός για τα “πούρα ή σιγαρίλος”, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 81(1)(β) του βασικού νόμου, ώστε να προστεθεί η φράση «αν είναι δυνατό, να καπνίζονται ως έχουν», αφού στα πλαίσια εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας διαπιστώθηκε ότι, κατά τη μεταφορά της προαναφερθείσας Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία, η εν λόγω φράση εκ παραδρομής δε συμπεριλήφθηκε στον αντίστοιχο ορισμό.

          Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό εξέταση νομοσχέδιο, λόγω της παράλειψης αυτής ενδέχεται, στην περίπτωση εισαγωγής καπνικών προϊόντων στη Δημοκρατία, αυτά λανθασμένα να θεωρηθούν “πούρα ή σιγαρίλος” αντί “άλλα καπνά για κάπνισμα”, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με τον υψηλότερο συντελεστή (ΕΦΚ) των “πούρων ή σιγαρίλος” αντί με το συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης των “άλλων καπνών για κάπνισμα”.

          Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου, οι βουλευτές μέλη της επιτροπής υπέβαλαν, μεταξύ άλλων, διευκρινιστικές ερωτήσεις αναφορικά με τους φορολογικούς συντελεστές που επιβάλλονται στα καπνά.  Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών διασαφήνισε ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο δεν αποσκοπεί στην αλλαγή οποιουδήποτε φορολογικού συντελεστή που επιβάλλεται στα είδη καπνού, αλλά στοχεύει απλώς στη διόρθωση του ορισμού, ώστε να μην υπάρξει ενδεχόμενο λανθασμένης επιβολής φορολογίας και να επιτευχθεί πλήρης και ορθή ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου,  γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008». 

          Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

6 Μαΐου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων