Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Διάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008» και «Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και στους Εξαρτωμένους τους Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Μαρία Κυριακού Ανδρέας Μουσκάλλης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Απριλίου 2008. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΕΥΚΟΤ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των παρόντων τροποποιητικών κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμου, είναι η συμμόρφωση του ΚΟΤ με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης και για τους υπαλλήλους των ημικρατικών οργανισμών, η οποία διαβιβάστηκε στον οργανισμό με την εγκύκλιο επιστολή του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, με αριθμό φακέλου 15.39.05/4 και ημερομηνία 22 Αυγούστου 2005.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι το υπουργείο συμφωνεί με την προώθηση των εν λόγω κανονισμών.

Ο εκπρόσωπος της ΣΕΚ ανέφερε ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο των υπό εξέταση κανονισμών.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ εξέφρασε τη διαφωνία του σε ό,τι αφορά την προώθηση των εν λόγω κανονισμών, ενώ ανέφερε παράλληλα ότι, εφόσον αυτοί οι κανονισμοί εκκρεμούσαν, θα έπρεπε δεδομένης της εκλογής νέας κυβέρνησης να γίνουν εκ νέου συζητήσεις με τις συντεχνίες.

H Koινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. O πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος υιοθετούν τις προτεινόμενες με τους υπό αναφορά κανονισμούς τροποποιήσεις, γι’ αυτό και εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή τους.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται εναντίον της έγκρισης των εν λόγω κανονισμών από τη Βουλή.

 

 

15 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων