Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Γεώργιος Τάσου Γιαννάκης Γαβριήλ
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γιάννος Λαμάρης Αθηνά Κυριακίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Απριλίου 2008. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 19, 20 και 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση του Κανονισμού 2 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων κατά Σχολή) Κανονισμών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ίδρυση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας, μέσα στα πλαίσια της Φιλοσοφικής Σχολής του.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό εξέταση κανονισμούς, με την ίδρυση του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας επιδιώκονται τα ακόλουθα:

1. Η ικανοποίηση των αναγκών για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από ομάδες φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου που δεν είναι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής γλώσσας, όπως είναι οι Έλληνες και οι Κύπριοι της διασποράς, οι διεθνείς φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών κ.λπ.

2. Η εξοικείωση των φοιτητών, ειδικότερα όσων εντάσσονται στα προγράμματα ανταλλαγής, με την κυπριακή διάλεκτο για διευκόλυνση της επικοινωνίας τους εντός του καθημερινού τους περιβάλλοντος κατά τη διαμονή τους στη χώρα μας.

3. Η εξοικείωση των φοιτητών με την κουλτούρα, τον πολιτισμό και την ιστορία της Κύπρου.

4. Η συμβολή στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι η υπό συζήτηση προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί ουσιαστικά στη θεσμοθέτηση του εν λόγω σχολείου, αφού αυτό βρίσκεται ήδη σε λειτουργία με μεγάλη επιτυχία από το 1998. Συμπληρώνοντας, δήλωσαν ότι το πιο πάνω σχολείο παρέχει σήμερα τρία διαφορετικά προγράμματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες διάφορων ομάδων φοιτητών αναφορικά με την ελληνική γλώσσα και τον κυπριακό πολιτισμό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των πιο πάνω κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

14 Απριλίου 2008

 

 

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων