Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2005 Νόμου του 2005 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Γεώργιος Τάσου Γιαννάκης Γαβριήλ
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γιάννος Λαμάρης Αθηνά Κυριακίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Απριλίου 2008. Στο στάδιο της μελέτης του κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2005, ώστε να καλυφθούν ορισμένες πρόσθετες απρόβλεπτες δαπάνες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2005.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν τα ακόλουθα:

1. Αύξηση του ποσού που προνοεί το άρθρο 317 «Λειτουργία Κυπριακού Ερευνητικού και Ακαδημαϊκού Δικτύου (ΚΕΑΔ)», για να καλυφθούν πρόσθετες απρόβλεπτες σχετικές δαπάνες, ύψους £113.604, που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2005.

2. Αύξηση του ποσού που προνοεί το άρθρο 502 «Δαπάνες από Εισφορές/Δωρεές/ Κληροδοτήματα/Έσοδα κ.ά.», για να καλυφθούν πρόσθετες απρόβλεπτες σχετικές δαπάνες, ύψους £863.997, που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2005.

3. Αύξηση του ποσού που προνοεί το άρθρο 503 «Δαπάνες από χρηματοδοτήσεις για Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα», για να καλυφθούν πρόσθετες απρόβλεπτες σχετικές δαπάνες, ύψους £1.008.857, που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2005.

4. Αύξηση του ποσού που προνοεί το άρθρο 504 «Δαπάνες από Μεταπτυχιακά Δίδακτρα», για να καλυφθούν πρόσθετες απρόβλεπτες σχετικές δαπάνες, ύψους £254.957, που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2005.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν να ενημερωθούν πληρέστερα για τους λόγους των απρόβλεπτων σχετικών δαπανών που παρατηρήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2005 και υπέβαλαν για το σκοπό αυτό διευκρινιστικές ερωτήσεις.

Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι οι πιο πάνω τροποποιήσεις του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2005 ετοιμάστηκαν και προωθήθηκαν αμέσως μετά από τις σχετικές υποδείξεις του Γραφείου Προγραμματισμού και του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή.

Όπως επισήμαναν οι ίδιοι, ορισμένες δαπάνες, όπως αυτές των ερευνητικών προγραμμάτων και των εισφορών/δωρεών, δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων και η αρχική εκτίμηση που γίνεται πιθανόν να μην είναι η σωστή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, η λειτουργία του ΚΕΑΔ άρχισε το 2006.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τόνισε ενώπιον της επιτροπής ότι δεν επηρεάζεται ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2005 όσον αφορά το συνολικό ύψος του και συνεπώς δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αφού τα επιπλέον ποσά καλύπτονται από έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού επισήμανε ότι, ως αρχή, θα πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβάσεις και, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γίνονται οι ανάλογες τροποποιήσεις έγκαιρα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί κατά πλειοψηφία των μελών της τις προτεινόμενες με το υπό αναφορά νομοσχέδιο τροποποιήσεις, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, καθώς και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί για το εν λόγω νομοσχέδιο.

 

 

 

 

 

14 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων