Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Απριλίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην εν λόγω συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας περί Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη, έτσι ώστε τα διοικητικά έξοδα του Ταμείου για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη να καλύπτονται από το ίδιο το ταμείο.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, καθώς και τα στοιχεία που κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας είχε επισημάνει με επιστολή της, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2006, την ανάγκη άμεσης τροποποίησης της βασικής νομοθεσίας, έτσι ώστε το Ταμείο για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη να επιβαρύνεται το ίδιο με τα διοικητικά του έξοδα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου του Ταμείου για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη τάχθηκαν υπέρ της προώθησης της υπό εξέταση τροποποίησης.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΣΕΚ και η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ διαμήνυσαν στην επιτροπή τη συμφωνία τους με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

14 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων