Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα
Ιωνάς Νικολάου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου και 3 Απριλίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής και ο αναπληρωτής διευθυντής Διοίκησης και Προσωπικού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ. Η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) Κανονισμών, έτσι ώστε να αυξηθεί το ανώτατο όριο απολαβών των εργοδοτουμένων που λαμβάνεται υπόψη από τους εργοδότες για σκοπούς καταβολής του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού από 847,47 ευρώ (496 λίρες Κύπρου) την εβδομάδα ή 3.671,78 ευρώ (2.149 λίρες Κύπρου) το μήνα, που είναι σήμερα, σε 885 ευρώ την εβδομάδα ή 3.836 ευρώ το μήνα.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, καθώς και τα στοιχεία που έθεσε ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το ύψος του ανώτατου ορίου απολαβών για σκοπούς καταβολής του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού έχει καθοριστεί, για πρακτικούς λόγους, στο ίδιο ύψος με το ανώτατο όριο των απολαβών επί των οποίων εισπράττονται οι εισφορές στο Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό με βάση τους περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό) Κανονισμούς. Σημειώνεται ότι η είσπραξη του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού γίνεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λογαριασμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω του ίδιου μηχανισμού με τον οποίο εισπράττονται οι εισφορές στο Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η Βουλή έχει ήδη εγκρίνει την αύξηση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς υπολογισμού των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και που κατ’ αναλογία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους για πλεονάζον προσωπικό με πρόσφατη τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμών (ΚΔΠ 561/2007). Κατά συνέπεια, τα προτεινόμενα με τους παρόντες κανονισμούς ανώτατα ποσά αποδοχών είναι τα ίδια με τα ανώτατα ποσά αποδοχών που προβλέπονται στους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμούς.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα ισχύουν από την 1η Μαΐου 2008.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Αντίθετα, ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ εξέφρασε τη διαφωνία της οργάνωσής του με την προτεινόμενη αύξηση του ανώτατου ορίου αποδοχών και κατά συνέπεια του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κυπριακές επιχειρήσεις. Ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις προσβλέπουν στη συμπαράσταση της πολιτείας και γι’ αυτό θεωρούν ότι η μη προώθηση της υπό συζήτηση αύξησης θα αποτελούσε μια συμβολική κίνηση στήριξης των επιχειρήσεων από την πολιτεία.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

 

 

 

7 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων