Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δικηγόρων (Πειθαρχική Διαδικασία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2008. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 17 και 32 του περί Δικηγόρων Νόμου, είναι η κάλυψη κενών που διαπιστώθηκαν στην πειθαρχική διαδικασία και η βελτίωση της λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με τις προτεινόμενες αλλαγές στους κανονισμούς καθίστανται σαφέστερες οι εξουσίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου ως πειθαρχικού σώματος και προβλέπεται ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα ασκεί καλύτερο έλεγχο στη διαδικασία που προηγείται της πειθαρχικής δίκης. Παράλληλα, περιορίζονται οι εξουσίες του ερευνώντα λειτουργού στο μέτρο που είναι αναγκαίο για τη διευκόλυνση της διαδικασίας.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ανέφερε στην επιτροπή ότι για τις υποθέσεις που χαρακτηρίζονται απλές δε χρειάζεται ο διορισμός ερευνώντα λειτουργού, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε μακροχρόνιες διαδικασίες. Όπως ανέφερε ο ίδιος, υπάρχουν υποθέσεις που επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια του Πειθαρχικού Συμβουλίου. ως εκ τούτου, δε χρειάζεται ο διορισμός ερευνώντα λειτουργού.

Σημειώνεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί καταρτίστηκαν από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

 

 

 

8 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων