Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Μουσκάλλης Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Κλαύδιος Μαυροχάννας Γιώργος Βαρνάβα
Λευτέρης Χριστοφόρου Νίκος Κουτσού
Σωτήρης Σαμψών  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2008. Στο στάδιο της εξέτασης των προτεινόμενων κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) και ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ).

Σκοπός των εν λόγω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 16 του περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή εισαγωγή του ευρώ στα ποσά των δανείων που παραχωρούνται από τον ΚΦΙΚΒ μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς αυτούς, το διοικητικό συμβούλιο του ΚΦΙΚΒ, συμμορφούμενο με το περιεχόμενο των διάφορων εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις αναγκαίες προεργασίες που πρέπει να γίνουν για την ομαλή εισαγωγή του ευρώ στην Κύπρο, μελέτησε τις προεργασίες που πρέπει να γίνουν εκ μέρους του ΚΦΙΚΒ για την ομαλή εισαγωγή του ευρώ στα διάφορα σχέδιά του.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην ίδια εισηγητική έκθεση, μετά από μελέτη του όλου θέματος, το διοικητικό συμβούλιο του ΚΦΙΚΒ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, έστω και εάν γίνει στρογγυλοποίηση σε ευρώ των ποσών των δανείων που παραχωρούνται μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, αυτά δε θα είναι και πάλι εύχρηστα τόσο από τους επηρεαζόμενους αιτητές όσο και από το προσωπικό του ΚΦΙΚΒ. Για το λόγο αυτό προχώρησε στην ετοιμασία των προτεινόμενων τροποποιητικών κανονισμών και κριτηρίων του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, ώστε τα παρεχόμενα ποσά δανείων να αυξομειωθούν ανάλογα, με σκοπό αυτά να καταστούν εύχρηστα.

Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο του ΚΦΙΚΒ εισηγείται όπως τα παρεχόμενα ποσά δανείων τροποποιηθούν, όπως φαίνεται στην τρίτη στήλη του πιο κάτω πίνακα:

Υφιστάμενα ποσά σε λίρες Κύπρου Μετατροπή σε ευρώ των υφιστάμενων ποσών Υπό εισήγηση τροποποίηση σε ευρώ Αντίστοιχο ποσό της υπό εισήγηση τροποποίησης σε λίρες Κύπρου
75.000 128.145,11 130.000 76.086
60.000 102.516,09 105.000 61.454
50.000 85.430,07 85.000 49.748
40.000 68.344,06 70.000 40.969
30.000 51.258,01 50.000 29.264
10.000 17.086,01 17.000 9.950
4.500 7.688,71 8.000 4.682
3.500 5.980,11 6.000 3.512
2.000 3.417,20 3.500 2.049
1.500 2.562,90 2.500 1.463
1.000 1.708,60 1.700 995

Στα πλαίσια της εξέτασης των προνοιών των υπό αναφορά κανονισμών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, τοποθετούμενη στην εισήγηση των μελών της επιτροπής για τη δυνατότητα αύξησης όλων των ποσών των παρεχόμενων δανείων μετά τη μετατροπή τους σε ευρώ, δήλωσε ότι κάτι τέτοιο απαιτεί νέα σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος της επιτροπής δήλωσε ότι η επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο θα εξετάσει οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν σε σχέση με τη λειτουργία του ΚΦΙΚΒ. Παράλληλα, δήλωσε ότι η επιτροπή προτίθεται να μελετήσει τόσο τη δυνατότητα αύξησης των παρεχόμενων ποσών δανείων που παρουσιάζονται μειωμένα στους υπό συζήτηση κανονισμούς μετά τη μετατροπή τους σε ευρώ όσο και την περαιτέρω αύξηση αυτών για τα οποία γίνεται εισήγηση να αυξηθούν με τους υπό συζήτηση κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, με βάση τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των εν λόγω κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

31η Μαρτίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων