Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων προς τους Υπαλλήλους της Επιτροπής του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και Γερμασόγειας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης
Νίκος Τορναρίτης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και Γερμασόγειας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 4Α και 24 του περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων προς τους Υπαλλήλους της Επιτροπής του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και Γερμασόγειας Κανονισμών, έτσι ώστε να επεκταθεί το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της Επιτροπής του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και Γερμασόγειας από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, κατά ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ισχύουν ήδη για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των πιο πάνω υπαλλήλων στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, η οποία θα ισχύσει καθ’ ολοκληρίαν από την 1η Ιουλίου 2008 για τους υπαλλήλους που συμπληρώνουν το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους κατά ή μετά την εν λόγω ημερομηνία.

2. Ο καθορισμός της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων οι οποίοι συμπληρώνουν το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων κανονισμών και της 30ής Ιουνίου 2008, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών, στο εξηκοστό δεύτερο έτος.

3. Ο καθορισμός του εφάπαξ ποσού που θα καταβάλλεται στους πιο πάνω υπαλλήλους κατά την αφυπηρέτησή τους με τη συμπλήρωση του εξηκοστού πρώτου, του εξηκοστού δεύτερου και του εξηκοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους, αντίστοιχα, καθώς και της ηλικίας και του ποσού που θα καταβάλλεται σ’ αυτούς στις περιπτώσεις που υποβάλουν αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Επιτροπής του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και Γερμασόγειας δήλωσαν πως με τους υπό αναφορά κανονισμούς υλοποιείται σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για υιοθέτηση της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης και στους υπαλλήλους της Επιτροπής του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και Γερμασόγειας, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ήδη ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ με γραπτό υπόμνημα που απέστειλε στην επιτροπή διατυπώνει τη θέση ότι υιοθετεί πλήρως τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται, ως θέμα αρχής, την απόρριψη των υπό αναφορά κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετούν τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εισηγείται, κατά πλειοψηφία των μελών της, την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το μικρό αριθμό εργοδοτουμένων που υπάγονται στο ταμείο της υπό αναφορά επιτροπής, καλεί την εκτελεστική εξουσία να μελετήσει το ενδεχόμενο ενοποίησης διάφορων τέτοιων ταμείων των οποίων ο αριθμός των εργοδοτουμένων είναι μικρός, με σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της λειτουργίας τους.

 

31 Μαρτίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων