Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αποχετεύσεων Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, αναπληρωτής πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Τάκης Χατζηγεωργίου Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών επανεξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Μαρτίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου Προγραμματισμού και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών έχει ήδη κυκλοφορήσει έκθεσή της για τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι κατατέθηκαν στη Βουλή από το 2007 και επανακατατέθηκαν το 2008 με αναθεωρημένο τίτλο. Στην αρχική τους κατάθεση οι κανονισμοί αυτοί τιτλοφορούνταν ως «Οι περί Αποχετεύσεων Λάρνακας (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2007», τίτλο τον οποίο φέρει και η αρχική έκθεση της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι στην εν λόγω έκθεση της επιτροπής, που κυκλοφόρησε στις 13 Δεκεμβρίου 2007, περιλαμβάνονται οι σκοποί και οι επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, καθώς και όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν σε σχέση με αυτούς από τους αρμοδίους στην επιτροπή.

Κατά την υπό αναφορά επανεξέταση τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις από τους αρμοδίους, στα πλαίσια των οποίων οι τελευταίοι επαναβεβαίωσαν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως έχουν τελικά τροποποιηθεί, έτσι ώστε η ισχύς τους να αρχίζει από τη δημοσίευσή τους και όχι από την 1η Ιανουαρίου 2008, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναδρομική επιβολή τελών. Με την τροποποίηση αυτή της επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας.

 

 

2 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων