Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Άριστος Αριστοτέλους Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Εκπροσώπων Αεροπορικών Εταιρειών στην Κύπρο (BARIC) και των Κυπριακών Αερογραμμών. Η “Eurocypria”, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η ρύθμιση της χρησιμοποίησης των υποηχητικών πολιτικών αεροπλάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Νοεμβρίου 2006. Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, έτσι ώστε να ενσωματωθούν σ’ αυτόν οι διατάξεις της εν λόγω κοινοτικής Οδηγίας και ταυτόχρονα να καταργηθούν οι διατάξεις εκείνες της υφιστάμενης νομοθεσίας που αντίκεινται στην κοινοτική νομοθεσία.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ευρύτερος στόχος του τελευταίου είναι η προστασία του περιβάλλοντος από κινδύνους που προκαλούνται από τον επίγειο ή εναέριο χειρισμό αεροσκαφών. Γι’ αυτό προβλέπεται ρητά στην Οδηγία ότι τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν κανόνες κυρώσεων για τις παραβάσεις των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας που θεσπίζεται για συμμόρφωση με την εν λόγω Οδηγία.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

 

24 Μαρτίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων