Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (Κυρωτικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Μαρτίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμου, Ν.112(Ι)/2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε, της παρασχεθείσας από τον Υπουργό Οικονομικών, διά και εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγγύησης για την αποπληρωμή δανείου που έχει συναφθεί μεταξύ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας και της Marfin Popular Bank Public Co Ltd, ποσού ύψους €8.543.007 (Λ.Κ. 5.000.000), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων κυβερνητικών δανείων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση η οποία συνοδεύει το νομοσχέδιο, το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του ενέκρινε την παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης δανείου ύψους €8.543.007 (Λ.Κ. 5.000.000) από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, με τους όρους που αναγράφονται πιο κάτω, και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών, εκ μέρους της κυβέρνησης, να υπογράψει τη σχετική συμφωνία εγγύησης και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ετοιμασία, σε συνεργασία με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του σχετικού νομοσχεδίου για κύρωση της συμφωνίας εγγύησης.

Οι όροι σύναψης του δανείου είναι οι ακόλουθοι:

1. Νόμισμα: Λίρες Κύπρου (το οποίο έχει μετατραπεί σε ευρώ).

2. Επιτόκιο: Ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου συν περιθώριο 0,13%.

3. Περίοδος αποπληρωμής: 25 χρόνια με 5 χρόνια περίοδο χάριτος.

4. Εξασφάλιση δανείων: Κυβερνητική εγγύηση.

5. Περιθώριο με την υιοθέτηση του ευρώ: Έξι μηνών Euribor συν περιθώριο 0,13%.

6. Προμήθεια/Τραπεζικά δικαιώματα: Μηδέν.

Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με τα προβλεπόμενα ποσά να αναφέρονται σε λίρες Κύπρου.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή ζήτησε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών όπως τα προνοούμενα σ’ αυτό ποσά μετατραπούν από λίρες Κύπρου σε ευρώ προτού αυτό τεθεί ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για ψήφιση, αφού η λίρα έχει υποκατασταθεί από το ευρώ.

Περαιτέρω, τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι αυτό πρέπει να ισχύσει πλέον ως βασική αρχή για όλα τα νομοσχέδια που κατατίθενται εφεξής στη Βουλή, στα οποία, όπου υπάρχει αναφορά σε ποσά, πρέπει αυτά να εκφράζονται απαραίτητα σε ευρώ και όχι σε λίρες Κύπρου.

Συνεπώς, το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2008, με την οποία προβαίνει σε διόρθωση του νομοσχεδίου και σε αντικατάσταση των ποσών τα οποία αναγράφονται σε αυτό από λίρες Κύπρου σε ευρώ.

Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται επίσης ότι, έπειτα από συνεννόηση των εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται η απόσυρση και επανακατάθεση του υπό αναφορά νομοσχεδίου για σκοπούς της αναγκαίας διόρθωσής του μετά την υιοθέτηση του ευρώ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της σχετικής συμφωνίας δανειοδότησης, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (Κυρωτικός) Νόμος του 2008».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

24 Μαρτίου 2008

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων