Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το θέμα που τιτλοφορείται «Η μεταρρύθμιση του Συστήματος Ίδιων Πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανάγκη συμμετοχής στη διαδικασία των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Αθηνά Κυριακίδου Κυριάκος Χατζηγιάννη
Τάκης Χατζηγεωργίου Δημήτρης Συλλούρης
Τάσος Μητσόπουλος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε αυτεπάγγελτα το πιο πάνω θέμα, έπειτα από πρόταση των μελών της κ. Τάσου Μητσόπουλου, Χρήστου Στυλιανίδη και Κυριάκου Χατζηγιάννη. Στη συνεδρία της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2007, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου Προγραμματισμού, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.

Εισάγοντας το υπό αναφορά θέμα, οι βουλευτές που εισηγήθηκαν την εγγραφή και συζήτησή του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στην πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή και εισηγητή του υπό συζήτηση θέματος κ. Alain Lamassoure για έναρξη σειράς επαφών με τα κοινοβούλια εννέα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη συνδιαμόρφωση θέσεων και προτάσεων για το μελλοντικό νέο Σύστημα Ίδιων Πόρων. Ειδικότερα, τόνισαν τη σημασία της συμμετοχής και της Βουλής των Αντιπροσώπων σε αυτή τη διαδικασία, την οποία θεωρούν χρήσιμη και επιβεβλημένη λόγω του ότι, όπως είπαν, το θέμα είναι περισσότερο πολιτικό και όχι λογιστικό.

Συγκεκριμένα, οι πιο πάνω βουλευτές εισηγήθηκαν στον πρόεδρο της επιτροπής την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, με στόχο την ανάπτυξη ενός δομημένου διαλόγου επί του συγκεκριμένου θέματος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον εισηγητή κ. Alain Lamassoure.

Στη συνέχεια, ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων μεταξύ των μελών της επιτροπής, των εκπροσώπων της εκτελεστικής εξουσίας και των προαναφερθέντων εκπροσώπων των ευρωπαϊκών οργάνων, στα πλαίσια της οποίας ηγέρθησαν τόσο ο προβληματισμός κατά πόσο η προτεινόμενη μεταρρύθμιση/αναθεώρηση του Συστήματος Ίδιων Πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και η ανάγκη συμμετοχής της Βουλής των Αντιπροσώπων στη διαδικασία κύκλου επαφών που εγκαινίασε ο εισηγητής του θέματος.

Τα μέλη της επιτροπής είχαν επίσης την ευκαιρία να υποβάλουν αριθμό ερωτήσεων προς τους αρμοδίους για το υπό συζήτηση θέμα. Ειδικότερα, τα ερωτήματα των μελών αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας επί της προτεινόμενης αναθεώρησης του Συστήματος των Ίδιων Πόρων και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εν λόγω αναθεώρηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης της επιτροπής, ο πρόεδρος της επιτροπής επισήμανε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε, η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπείται στη συζήτηση του θέματος που διεξάγεται στα πλαίσια του Ευρωκοινοβουλίου από την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Όπως ανέφερε περαιτέρω, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού συμμετέχει στις διάφορες συναντήσεις των Επιτροπών Οικονομικών και Προϋπολογισμού των εθνικών κοινοβουλίων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις αντίστοιχες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου κατά διαστήματα συζητείται το εν λόγω θέμα.

Σύμφωνα με τον Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, εναπόκειται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και τη Βουλή των Αντιπροσώπων να οργανώσουν τη συνάντηση με τον κ. Alain Lamassoure στα πλαίσια του κύκλου επαφών του με τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών μελών.

Ενημερώνοντας την επιτροπή, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο ανέφερε ότι στις 5 Νοεμβρίου 2007 θα πραγματοποιείτο στην Πορτογαλία συνεδρία με τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων για το θέμα των ίδιων πόρων και προέτρεψε την κυπριακή Βουλή να συμμετάσχει σ’ αυτή.

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας ενημέρωσαν σχετικά τα μέλη της επιτροπής τόσο για τη θέση της κυβέρνησης για την προτεινόμενη αναθεώρηση όσο και για τη συνεργασία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και της Βουλής για το υπό εξέταση θέμα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το υπουργείο του είναι υπέρ της συμμετοχής της Βουλής στη διαδικασία αυτή και έχει ήδη ενημερώσει την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού με σχετικά σημειώματα για το υπό συζήτηση θέμα, στο στάδιο που το θέμα αυτό εξεταζόταν σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών των Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN).

Σύμφωνα τόσο με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών όσο και με την εκπρόσωπο του Γραφείου Προγραμματισμού, η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν εκπροσωπείται σε επίπεδο ECOFIN, είναι η συνεισφορά στον κοινοτικό προϋπολογισμό του κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπολογίζεται με βάση το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) του κράτους μέλους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας αναφορικά με τον πιο πάνω τρόπο συνεισφοράς κράτους μέλους στον κοινοτικό προϋπολογισμό, θεωρεί απαραίτητη την επί τακτικής βάσεως ενημέρωση της Βουλής για την πολιτική και τη θέση της κυβέρνησης για το υπό εξέταση θέμα, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση, ο συντονισμός και η αλληλοστήριξη μεταξύ κυβέρνησης και Βουλής.

Με την ολοκλήρωση της εξέτασης του θέματος, ο πρόεδρος της επιτροπής εξέφρασε την επιθυμία της επιτροπής για συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με την πρόεδρο και γενικότερα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών τους και τη σε βάθος συζήτηση του όλου θέματος.

 

 

 

20 Μαρτίου 2008

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων