Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Άριστος Αριστοτέλους Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2008. Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε τα τέλη κυκλοφορίας που αφορούν συνδυασμούς οχημάτων και φορτηγών οχημάτων με μικτό βάρος άνω των δώδεκα τόνων, τα οποία καθορίζονται στη βασική νομοθεσία σε λίρες Κύπρου, να μετατραπούν σε ευρώ, όπως ακριβώς αναφέρονται στη σχετική Oδηγία που καθορίζει τα ελάχιστα ποσά τελών κυκλοφορίας τέτοιων οχημάτων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, τα εν λόγω τέλη κυκλοφορίας σε λίρες Κύπρου καθορίστηκαν με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικό) Νόμο του 2001 [Αρ. 38(Ι) του 2001], ο οποίος υιοθέτησε την Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, υπολογίζοντας τα τέλη με βάση την τότε ισχύουσα ισοτιμία σε κυπριακές λίρες.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008».

 

 

 

 

 

18 Μαρτίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων