Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Όπως είναι γνωστό, για το πιο πάνω νομοσχέδιο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ετοίμασε σχετική έκθεση, η οποία κυκλοφόρησε στις 14 Δεκεμβρίου 2007. Με απόφαση όμως της ολομέλειας της Βουλής, στις 17 Δεκεμβρίου 2007, ύστερα από σχετικό αίτημα της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, η συζήτησή του αναβλήθηκε, γι’ αυτό και κρίθηκε σκόπιμο αυτό να επανεξεταστεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας για τελική τοποθέτηση όλων των πλευρών της.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή επανεξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2008, κατά την οποία όλα τα μέλη της δήλωσαν ότι υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται την ψήφισή του σε νόμο, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008».

11 Μαρτίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων