Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007» και «Ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος
Νικόλας Παπαδόπουλος Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  
Γιάννος Λαμάρης Μη μέλη της επιτροπής:
Λευτέρης Χριστοφόρου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, ώστε να αυξηθεί το επίδομα τέκνου που παραχωρείται σε οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα κατά δέκα τοις εκατό (10%).

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμου, ώστε να επεκταθεί η παραχώρηση του επιδόματος μάνας σε όλες τις συνταξιούχους πολύτεκνες μάνες ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι τα δύο υπό αναφορά νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή στις 6 Δεκεμβρίου 2007 υπό μορφή κοινωνικού πακέτου, στο οποίο περιλαμβάνεται τρίτο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε ήδη σε νόμο από τη Βουλή, με τη μορφή του κατεπείγοντος, την ίδια ημέρα κατά την οποία κατατέθηκε. Το εν λόγω νομοσχέδιο προνοούσε για τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, που λήγει την 31η Μαρτίου 2008, ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και στο φωτιστικό πετρέλαιο να μειωθεί σε £12,00 (€21,00) τα 1 000 λίτρα (από 7,3 σεντ το λίτρο σε 1,2 σεντ το λίτρο, που είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο με βάση το κοινοτικό κεκτημένο).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα υπό συζήτηση νομοσχέδια, οι προτάσεις για τα πιο πάνω αναφερόμενα κοινωνικά μέτρα οφείλονται στην εμπέδωση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας, με τη συνεχή βελτίωση στο δημοσιονομικό ισοζύγιο και στο δημόσιο χρέος, και στη γρήγορη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, έχουν αυξηθεί και οι δυνατότητες του κράτους για κοινωνικές παροχές.

Σύμφωνα πάντα με την εν λόγω εισηγητική έκθεση, η κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς και αναπτυξιακούς στόχους για το 2007 και 2008, καθώς και τις δημοσιονομικές εξελίξεις του πρώτου δεκαμήνου του 2007, προτείνει την υιοθέτηση στοχευμένων μέτρων ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής προς τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, που είναι οι συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα και τα μονήρη ηλικιωμένα άτομα.

Από τα επιπρόσθετα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή προκύπτει ότι το δημοσιονομικό κόστος έχει ως ακολούθως:

1. Για την προτεινόμενη αύξηση του επιδόματος τέκνου στις πολύτεκνες οικογένειες το κόστος ανέρχεται στα £3,4 εκατομ. για το 2008 και η δαπάνη θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2008.

2. Για την επέκταση του επιδόματος πολύτεκνης μάνας σε όλες τις συνταξιούχους πολύτεκνες μάνες το κόστος ανέρχεται στα £3,2 εκατομ. για το 2008 και η δαπάνη θα επιβαρύνει επίσης τον κρατικό προϋπολογισμό του 2008.

3. Για την προτεινόμενη μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία έχει ήδη εγκριθεί με την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αναφέρεται πιο πάνω, στις 6 Δεκεμβρίου 2007, το κόστος ανέρχεται στα £6,2 εκατομ. για το 2008 και η απώλεια εσόδων προβλέπεται να επηρεάσει κυρίως το έτος 2008.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, τα μέλη της επιτροπής, παρά το γεγονός ότι εξαρχής δήλωσαν ότι ως θέμα αρχής τάσσονται υπέρ των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ζήτησαν περαιτέρω στοιχεία, τα οποία οι κυβερνητικοί αρμόδιοι δεσμεύτηκαν να καταθέσουν στην επιτροπή, σε σχέση με τους πραγματικούς αριθμούς των δικαιούχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Ειδικότερα, όσον αφορά παρατήρηση του μέλους της επιτροπής βουλευτή κ. Σταύρου Ευαγόρου σχετικά με τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εξαγγελθείσας αύξησης του επιδόματος εθνοφρουρού τον Ιούλιο 2007 και της αύξησης του επιδόματος εθνοφρουρού που προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια, που εξαγγέλθηκε μεταγενέστερα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών απάντησαν ότι η υλοποίηση του μέτρου αυτού θα γίνει με κανονισμούς που αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή από το Υπουργείο Άμυνας.

Ο ίδιος βουλευτής επισήμανε επίσης ότι υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα προτεινόμενα μέτρα και ειδικότερα σε σχέση με τον πραγματικό αριθμό των επηρεαζόμενων συνταξιούχων πολύτεκνων μητέρων και ότι στην πραγματικότητα το προτεινόμενο μέτρο επηρεάζει αυτή τη στιγμή πολύ λιγότερες δικαιούχους από τον αναφερόμενο στην εισηγητική έκθεση αριθμό των 7 500 μητέρων.

Σε γενικής φύσεως παρατηρήσεις προέβησαν επίσης τα μέλη της επιτροπής αναφορικά με την ανάγκη μείωσης του φόρου κατανάλωσης επί του υγραερίου, ώστε να επωφεληθούν οικογένειες που χρησιμοποιούν αυτό το καύσιμο για θέρμανση, όπως και για τα προτεινόμενα εφάπαξ επιδόματα ύψους £300 σε συνταξιούχους που λαμβάνουν ειδική χορηγία και έχουν μηνιαίο εισόδημα κάτω από £500, καθώς και σε συνταξιούχους με εφάπαξ χορηγία ύψους £100 που έχουν μηνιαίο εισόδημα μέχρι £700. Σύμφωνα με τις σχετικές διαβεβαιώσεις, τα μέτρα θα υλοποιηθούν πριν από τις εορτές των Χριστουγέννων.

Τέλος, ιδιαίτερη συζήτηση έγινε αναφορικά με την πρόταση για προικοδότηση του Συμβουλευτικού Σώματος Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, το οποίο ιδρύθηκε στις 4 Ιουλίου 2007, με αρχικό ποσό ύψους £30 εκατομ. Όπως διαβεβαίωσαν σχετικά οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός, ύψους £30 εκατομ., στα μέσα του επόμενου έτους για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω, αφού πρώτα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για θεσμοθέτηση του τρόπου λειτουργίας του μέσα στα πλαίσια του ρόλου του, που είναι η εφ’ όλης της ύλης αναθεώρηση της κοινωνικής πολιτικής στη βάση κριτηρίων, η εξάλειψη υφιστάμενων στρεβλώσεων, η εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων κ.ά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υποβάλλοντας την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί επί των υπό αναφορά νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

13 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων