Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δημόσιας Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Στέλλα Κυριακίδου Ντίνα Ακκελίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 22 του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί της Δημόσιας Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής Κανονισμών, ώστε να διαγραφεί η παράγραφος (4) του Κανονισμού 13 αυτών, που καθορίζει ότι η αποτυχία σε ποσοστό πέραν του 50% των μαθημάτων μιας ενότητας, εξαιρουμένης της πρώτης ενότητας, συνεπάγεται επανάληψη της ενότητας μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας των σπουδών. Με την τροποποίηση αυτή θα διευκολυνθούν οι φοιτητές να εισέλθουν χωρίς απώλεια χρόνου στην αγορά εργασίας και θα επιλυθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της μεταβατικής περιόδου στην οποία εισήλθε η Νοσηλευτική Σχολή με την έναρξη λειτουργίας του Νοσηλευτικού Τμήματος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και τη μη εισαγωγή πρωτοετών φοιτητών στη σχολή από το έτος 2007.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που η επιτροπή είχε ενώπιόν της και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό εξέταση κανονισμούς, η παράγραφος του Κανονισμού 13, που προτείνεται να διαγραφεί, δημιουργεί τα εξής προβλήματα:

1. Η Νοσηλευτική Σχολή δε θα διοργανώσει τη διεξαγωγή των μαθημάτων για πρωτοετείς φοιτητές κατά την ακαδημαϊκή περίοδο Σεπτεμβρίου 2008-Ιουνίου 2009, αλλά ούτε και θα προσφέρει τις ενότητες μαθημάτων για δευτεροετείς φοιτητές κατά την ακαδημαϊκή περίοδο Σεπτεμβρίου 2009-Ιουνίου 2010. Συναφώς, οι φοιτητές που είναι δευτεροετείς κατά την περίοδο 2007-2008, εφόσον αποτύχουν σε ποσοστό μαθημάτων μιας ενότητας πέραν του 50%, δε θα έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν την ενότητα αυτή, η οποία δε θα προσφέρεται κατά την περίοδο 2008-2009.

2. Το ίδιο θα συμβεί και για τους τριτοετείς φοιτητές της περιόδου 2008-2009, οι οποίοι, αν αποτύχουν σε ποσοστό μαθημάτων μιας ενότητας πέραν του 50%, δε θα έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν την ενότητα αυτή κατά την επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο 2009-2010.

Υπό το φως των πιο πάνω προβλημάτων, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε να μπορέσουν οι τελειόφοιτοι φοιτητές να παρακαθίσουν στις εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2008 σε όλα τα μαθήματα που χρωστούν και, εφόσον επιτύχουν, να παρακαθίσουν στη συνέχεια στις κρατικές εξετάσεις, που θα διεξαχθούν το Φεβρουάριο του 2008, για να αποφοιτήσουν. Όσον αφορά τους δευτεροετείς φοιτητές της περιόδου 2007-2008 και τους τριτοετείς φοιτητές της περιόδου 2008-2009, αυτοί θα έχουν την ευκαιρία να παρακάθηνται σε εξετάσεις κατά τις εξεταστικές περιόδους του επόμενου Σεπτεμβρίου και Ιανουαρίου, δίχως να απαιτείται η επανάληψη από αυτούς της συγκεκριμένης ενότητας, εφόσον η ενότητα αυτή δε θα προσφέρεται στο πρόγραμμα της σχολής.

Από τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, διαπιστώνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής, το ακαδημαϊκό συμβούλιο της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής και η Φοιτητική Ένωση Νοσηλευτικής Σχολής συμφωνούν με την προτεινόμενη τροποποίηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί της Δημόσιας Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007».

14 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων