Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3, 5, 6 και 10 Δεκεμβρίου 2007.

Σκοπός των υπό συζήτηση νομοσχεδίων είναι η έγκριση των προϋπολογισμών των αντίστοιχων ημικρατικών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2008.

Στο στάδιο της μελέτης των προϋπολογισμών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων, οι γενικοί διευθυντές και άλλοι αξιωματούχοι των αντίστοιχων ημικρατικών οργανισμών, όπως και εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, οι οποίοι ανέλυσαν στην επιτροπή τους υπό αναφορά προϋπολογισμούς, καθώς και τους στόχους και προγραμματισμούς τους για το επόμενο οικονομικό έτος.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε εκ των προτέρων αποφασίσει ότι οι διαδικασίες που θα ακολουθούνταν κατά τη συζήτηση των προϋπολογισμών των ημικρατικών οργανισμών ειδικά για το έτος 2008 θα ήταν συνοπτικές, λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης των εργασιών της Βουλής πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, αφού επίκεινται οι προεδρικές εκλογές της 17ης Φεβρουαρίου 2008.

Υπό το φως της εξέλιξης αυτής και για να μην υπάρξει ενδεχόμενο οποιοσδήποτε ημικρατικός οργανισμός να λειτουργήσει τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2008 παράνομα, κρίθηκε σκόπιμο, αφού αναλύσουν οι αξιωματούχοι των εν λόγω οργανισμών στην επιτροπή τους σχετικούς προϋπολογισμούς, αυτοί να υποβληθούν στην ολομέλεια του σώματος με σχετική ενιαία συνοπτική έκθεση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υποβάλλοντας την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των εν λόγω νομοσχεδίων για την κατά νόμο έγκριση των αντίστοιχων προϋπολογισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά προϋπολογισμών στην ολομέλεια του σώματος.

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας του 2008 Νόμος του 2007.

2. Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2008 Νόμος του 2007.

3. Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2008 Νόμος του 2007.

4. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2008 Νόμος του 2007.

5. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2008 Νόμος του 2007.

6. Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2008 Νόμος του 2007.

7. Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2008 Νόμος του 2007.

8. Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου του 2008 Νόμος του 2007.

9. Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2008 Νόμος του 2007.

10. Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2008 Νόμος του 2007.

11. Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων του 2008 Νόμος του 2007.

12. Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας του 2008 Νόμος του 2007.

13. Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων του 2008 Νόμος του 2007.

 

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων