Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2007.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 24 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμών, ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2008, ημερομηνία μετάβασης από την κυπριακή λίρα στο ευρώ, η σήμανση στις προσόψεις των ταξιμέτρων των αστικών ταξί να αντιστοιχεί στη μονάδα που γίνεται η μέτρηση στα ταξίμετρα.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς αντικαθίσταται η λέξη “μιλς”, όπου απαντά στον Κανονισμό 9, από τη λέξη “ευρώ”.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων