Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δικηγόρων (Νομικό Συμβούλιο) (Τέλη) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κώστας Παπακώστας
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 3 και 9 του περί Δικηγόρων Νόμου, είναι να επανεκφραστεί σε ευρώ η αξία των ειδικών ενσήμων που επικολλώνται επί οποιουδήποτε καθοριζόμενου δικογράφου που καταχωρείται στο δικαστήριο από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του και από κάθε δικηγόρο ο οποίος ασκεί το επάγγελμα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, ενόψει της επικείμενης ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωζώνη, το Νομικό Συμβούλιο, του οποίου προεδρεύει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του με βάση τον περί Δικηγόρων Νόμο, εξέδωσε τους προτεινόμενους κανονισμούς με τους οποίους επανεκφράζεται σε ευρώ η αξία των πιο πάνω ειδικών ενσήμων. Σημειώνεται ότι τα ειδικά ένσημα που επικολλώνται σήμερα καθορίζονται σε σχετικούς κανονισμούς, οι οποίοι θεσπίστηκαν το 2003 με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου και οι οποίοι καταργούνται με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

13 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων