Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς  που τιτλοφορούνται «Οι περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη)  (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κώστας Παπακώστας
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους πιο κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) Κανονισμών, για την επανέκφραση από λίρες σε ευρώ των τελών (δικηγορόσημα) που καταβάλλει κάθε δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα για οποιαδήποτε εμφάνισή του ενώπιον δικαστηρίου και για οποιαδήποτε κατάθεση εγγράφου σε καθορισμένες περιπτώσεις.

Σημειώνεται ότι τα υπό αναφορά τέλη που εισπράττονται καταβάλλονται στο Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων με σκοπό την παροχή συντάξεων και χορηγημάτων σε δικαιούχους δικηγόρους και στις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς και τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων, ενόψει της επικείμενης ένταξης της χώρας μας στην Eυρωζώνη, το διοικητικό συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ενέκρινε τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι αποσκοπούν στα ακόλουθα:

1. Στην επανέκφραση των πιο πάνω τελών από λίρες σε ευρώ.

2. Στον εμπλουτισμό των σχετικών πινάκων των υφιστάμενων κανονισμών με την προσθήκη δικογράφων και άλλων εγγράφων στα οποία θα πρέπει να επικολλώνται δικηγορόσημα. Σημειώνεται ότι στα δικόγραφα και στα έγγραφα που προστίθενται στην πράξη ήδη επικολλώνται δικηγορόσημα από τους δικηγόρους, με βάση σχετική εγκύκλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε την άποψη ότι θα πρέπει να διεξαχθεί αναλογιστική μελέτη για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων, γι’ αυτό και εισηγήθηκε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω αναθεώρηση των εν λόγω τελών θα κριθεί τελικά υπό το φως των συμπερασμάτων τέτοιας μελέτης, οπότε και θα επανεξεταστεί το όλο θέμα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί αναθεωρήθηκαν από την ίδια, ώστε να ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

13 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων