Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Κώστας Παπακώστας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 12 Δεκεμβρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Υγείας, των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η αντικατάσταση των σχεδίων υπηρεσίας των θέσεων Ταχυδρομικού Λειτουργού και Ταχυδρομικού Διανομέα, η οποία κρίθηκε αναγκαία όσον αφορά τα απαιτούμενα προσόντα, έτσι ώστε να απαιτείται άδεια οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας “Δ”, όπως αυτή ίσχυε μέχρι τις 30 Απριλίου 2004, ή κατηγορίας “Β”, όπως αυτή ισχύει από την 1η Μαΐου 2004, της οποίας η χρήση να μην περιορίζεται σε οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι επίσης εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση της σημείωσης του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού στο Υπουργείο Υγείας (Διοίκηση) - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πλήρωση θέσεων Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, όταν δεν υπάρχουν λειτουργοί με τρία χρόνια υπηρεσίας στη θέση Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, όπως συμβαίνει σήμερα, για σκοπούς ομαλής και απρόσκοπτης διοίκησης του νοσηλευτικού προσωπικού στα κρατικά νοσηλευτήρια.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών, οι οποίοι επίσης εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έτσι ώστε αυτή να καθοριστεί ως θέση προαγωγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεδρία της Υποεπιτροπής της Μεικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ), ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2004, αποφασίστηκε η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας της υπό αναφορά θέσης και ο καθορισμός της ως θέσης πρώτου διορισμού και προαγωγής, λόγω του ότι δεν υπήρχαν προσοντούχοι υποψήφιοι για προαγωγή. Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έγκρισης του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας αυτό να τροποποιηθεί ξανά χωρίς την επαναφορά του στην Υποεπιτροπή της ΜΕΠ, έτσι ώστε η υπό αναφορά θέση να καθοριστεί ως θέση προαγωγής.

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ που παρευρέθηκε στη συνεδρία της επιτροπής δήλωσε ότι συμφωνεί με τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού συμφωνούν με τους προτεινόμενους κανονισμούς και εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή τους.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-

 

Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

13 Δεκεμβρίου 2007

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - Θέσεις Ταχυδρομικού Λειτουργού και Ταχυδρομικού Διανομέα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2007.

2. Οι περί Υπουργείου Υγείας (Διοίκηση) - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος - Θέση Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2007.

                   3. Οι περί Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Θέση Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Σχέδια                    Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2007.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων