Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κώστας Παπακώστας
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε οι κλίμακες της καθ’ ύλην δικαιοδοσίας των επαρχιακών δικαστηρίων, σε συνάρτηση με το ύψος της επίδικης διαφοράς, που είναι εκφρασμένες σε κυπριακές λίρες, να εκφραστούν σε ευρώ ενόψει της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο και τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η σκοπούμενη με το εν λόγω νομοσχέδιο μετατροπή σε ευρώ δεν μπορεί να γίνει με τις διατάξεις του περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου, δεδομένου ότι οι κλίμακες δικαιοδοσίας δεν αποτελούν ποσά που πρόκειται να καταβληθούν ούτε ποινές ούτε τέλη. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με την ευκαιρία της τροποποίησης αυτής γίνεται και αναθεώρηση των εν λόγω κλιμάκων στο ύψος που έχει εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διαβίβασε στην επιτροπή τη σύμφωνη θέση του Ανώτατου Δικαστηρίου επί των προνοιών του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

13 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων