Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Δεκεμβρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η παράταση της ισχύος του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Νόμου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Νόμου, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2000, επιβάλλεται ειδικό τέλος επί των συναλλαγών που καταρτίζονται ή ανακοινώνονται στο ΧΑΚ. Από τις 16 Ιουνίου 2005 το ειδικό τέλος καταβάλλεται από τον πωλητή με μειωμένο ενιαίο συντελεστή ύψους 0,15% (αρχικά ήταν 1%), στην περίπτωση που ο πωλητής του τίτλου ή το πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή είναι νομικό πρόσωπο, και ύψους 0,6%, στην περίπτωση που ο πωλητής του τίτλου ή το πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή είναι φυσικό πρόσωπο.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, η μείωση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να επωφεληθεί το ΧΑΚ από την κοινή πλατφόρμα διαπραγμάτευσης με το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), στο οποίο ισχύει επίσης ενιαίος συντελεστής ύψους 0,15%.

Σύμφωνα με τους ίδιους αρμοδίους, η επιβολή του ειδικού τέλους επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών κρίθηκε ότι αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο φορολόγησης των επενδυτικών δραστηριοτήτων. Με στόχο όμως να παρέχεται η δυνατότητα αναθεώρησης του τρόπου φορολογίας των επενδυτικών δραστηριοτήτων, ο νόμος για την επιβολή του εν λόγω τέλους έχει καθορισμένη χρονική διάρκεια.

Συναφώς αναφέρεται ότι η τελευταία παράταση της ισχύος του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Νόμου δόθηκε για περίοδο δύο ετών, η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του θέματος ο πρόεδρος του συμβουλίου του ΧΑΚ ανέφερε ότι θα ήταν επιθυμητό να εξεταστεί το ενδεχόμενο της πλήρους κατάργησης του τέλους, δεδομένου ότι εφαρμόζεται μόνο στα χρηματιστήρια Κύπρου και Ελλάδας, κάτι που θα καθιστούσε το ΧΑΚ ακόμη πιο ανταγωνιστικό.

Επ’ αυτού οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι, παρότι το τέλος επιβάλλεται μόνο στο ΧΑΚ και στο ΧΑΑ, δεν επιβάλλονται άλλα είδη φορολογίας, όπως εταιρικός φόρος και φόρος εισοδήματος, κάτι το οποίο ισχύει σε άλλες χώρες οι οποίες δεν επιβάλλουν το συγκεκριμένο ειδικό τέλος.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τους ίδιους αρμοδίους, το Υπουργείο Οικονομικών φρονεί ότι η επιβολή του τέλους είναι απαραίτητη και θα πρέπει να παραταθεί, διότι:

1. αποτελεί το μόνο πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο φορολόγησης, επειδή παρακρατείται στην πηγή,

2. το κόστος επιβολής του τέλους δεν είναι αποτρεπτικό και

3. δεν ενδείκνυται διαφοροποίηση της φορολογίας, καθότι η χρηματιστηριακή αγορά δεν έχει ακόμη ανακάμψει και, επιπλέον, άλλες εναλλακτικές λύσεις που εφαρμόστηκαν ή μελετήθηκαν στο παρελθόν κρίθηκαν ως αναποτελεσματικές και πρακτικά μη εφαρμόσιμες, με αποτέλεσμα να απολεσθούν φορολογικά έσοδα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα από την επιβολή του ειδικού τέλους (με ενιαίο συντελεστή 0,15%) για το έτος 2006 ανήλθαν στα £2.993.000 και για το έτος 2007 (μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2007) στα £3.324.000. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η συνεπαγόμενη ετήσια απώλεια εσόδων, σε περίπτωση μη παράτασης της ισχύος της νομοθεσίας, υπολογίζεται στα £4,5 εκατομ. περίπου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων