Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού πραγματοποίησε τρεις συνεδρίες, στις 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2007, στα πλαίσια των οποίων συζήτησε τους προϋπολογισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων, οι γενικοί διευθυντές και άλλοι αξιωματούχοι των ημικρατικών οργανισμών στους οποίους οι προϋπολογισμοί αυτοί αναφέρονται. Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, όπως και των υπουργείων στα οποία υπάγονται οι υπό αναφορά προϋπολογισμοί.

Σκοπός των νόμων που προτείνονται είναι η έγκριση των προϋπολογισμών για το οικονομικό έτος 2008 των υπό αναφορά ημικρατικών οργανισμών.

Όπως είναι γνωστό, η επιτροπή έχει αποφασίσει για τη συζήτηση των προϋπολογισμών των ημικρατικών οργανισμών για το 2008 να ακολουθήσει συνοπτικές διαδικασίες, λόγω του ότι δεν της παρέχεται χρόνος για σύνταξη ξεχωριστής έκθεσης για καθέναν από αυτούς, ενόψει της διακοπής των εργασιών του σώματος για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

Η επιτροπή, αφού ενημερώθηκε από τους πιο πάνω αξιωματούχους για τα προγράμματα και τις επιδιώξεις των εν λόγω ημικρατικών οργανισμών για το επόμενο οικονομικό έτος, ειδικότερα δε για τις πρόνοιες των υπό συζήτηση προϋπολογισμών, αποφάσισε, υποβάλλοντας την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος, να επιφυλαχθεί αναφορικά με τις τελικές θέσεις των μελών της, τα οποία θα τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

13 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων