Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Τεχνικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ρουμανίας για τη δημιουργία ενός Πολυεθνικού Συγκροτήματος Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελληνική Δημοκρατία ως κράτος πλαίσιο και τη συμμετοχή της Βουλγαρίας, της Κύπρου και της Ρουμανίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Σωτήρης Σαμψών Ανδρέας Αγγελίδης
Πάμπης Κυρίτσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε κλειστή συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Τεχνικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ρουμανίας για τη δημιουργία ενός Πολυεθνικού Συγκροτήματος Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελληνική Δημοκρατία ως κράτος πλαίσιο και τη συμμετοχή της Βουλγαρίας, της Κύπρου και της Ρουμανίας.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας ενημέρωσε την επιτροπή ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πιο πάνω Πολυεθνικό Συγκρότημα Μάχης με την υπ’ αριθμόν 63.521 απόφασή του, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2006, και ότι η συμφωνία αυτή υπογράφτηκε από τους Υπουργούς Άμυνας των συμβαλλόμενων μερών στις 13 Νοεμβρίου 2006 στις Βρυξέλλες.

Το εν λόγω Πολυεθνικό Συγκρότημα Μάχης (Multinational BattleGroup) φέρει την ονομασία HELBROC, που προέρχεται από τα αρχικά των χωρών HELLAS, BULGARIA, ROMANIA, CYPRUS.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το Πολυεθνικό Συγκρότημα Μάχης που δημιουργείται από την υπό εξέταση τεχνική συμφωνία προορίζεται για την ανάληψη ειρηνευτικών επιχειρήσεων ή την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επισήμανε ότι η συμμετοχή της Κύπρου στο εν λόγω Πολυεθνικό Συγκρότημα Μάχης έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού εδραιώνει τη συμμετοχή της στις διαδικασίες ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας (ΕΠΑΑ).

Στη συνέχεια, ο ίδιος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης του Πολυεθνικού Συγκροτήματος Μάχης, τον τρόπο συμμετοχής της Κύπρου και ανέλυσε τις επιμέρους διατάξεις της συμφωνίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο κύρωση της υπό εξέταση συμφωνίας.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

 

 

 

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων