Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας για Συνεργασία στους Τομείς της Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Σωτήρης Σαμψών Ανδρέας Αγγελίδης
Πάμπης Κυρίτσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Άμυνας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας για Συνεργασία στους Τομείς της Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας, της οποίας η υπογραφή αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμόν 52.408 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσε ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η εν λόγω συμφωνία υπογράφτηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη στη Λευκωσία στις 5 Ιουλίου 2004 και πρόσφατα η αρμενική πλευρά ενημέρωσε ότι έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες επικύρωσής της.

Η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι με την υπό εξέταση συμφωνία σκοπείται η ανάπτυξη και διεύρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη σε σχέση με διάφορα θέματα, όπως είναι οι διάφορες ασθένειες, τα φάρμακα, η τεχνητή γονιμοποίηση, η εκπαίδευση προσωπικού υγείας, η αναθεώρηση του συστήματος υγείας κ.ά.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη θα αναπτύξουν τις ακόλουθες μορφές συνεργασίας:

1. Ανταλλαγή επιστημονοτεχνολογικών πληροφοριών.

2. Ανταλλαγή ειδικών και αποστολών στον τομέα της δημόσιας υγείας και της ιατρικής επιστήμης μεταξύ των δύο χωρών.

3. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια που οργανώνονται στη μια από τις δυο χώρες.

4. Κοινές έρευνες με βάση συντονισμένα προγράμματα.

5. Κοινά συμπόσια, συμβουλευτικές συναντήσεις και εργαστήρια.

6. Διευθετήσεις αμοιβαίων, μικρής και μεγάλης διάρκειας, ταξιδιών, σε εμπορική βάση, για το ιατρικό προσωπικό και των δύο πλευρών.

Σημειώνεται ότι, με βάση το άρθρο 5 της συμφωνίας, πρόσωπα τα οποία μεταβαίνουν σε μια από τις συμβαλλόμενες χώρες θα δικαιούνται, σε περίπτωση οξείας ασθένειάς τους, δωρεάν ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην επικράτεια της φιλοξενούσας χώρας.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε τη συμφωνία του Υπουργείου Εξωτερικών με το υπό εξέταση νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της υπό εξέταση συμφωνίας.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων