Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Γεώργιος Τάσου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Μαΐου, στις 13 Νοεμβρίου και στις 11 Δεκεμβρίου 2007. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΣΙΣΤΕ-ΟΕΒ) και του Συνδέσμου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΑΕΚ-ΚΕΒΕ).

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου, ώστε να καλυφθούν τα κενά που υφίστανται σε σχέση με τον καθορισμό των τελών που απαιτούνται για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κάθε κλάδου σπουδών των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία καταβάλλουν οι υφιστάμενες αντίστοιχες σχολές.

Ειδικότερα, αναφορικά με τα πιο πάνω τέλη, στον προτεινόμενο νόμο περιλαμβάνεται παράρτημα στο οποίο καταγράφεται ξεχωριστά το ύψος του κάθε χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στα προγράμματα σπουδών ανάλογα με τη διάρκεια και το επίπεδό τους, καθώς και το ύψος του κάθε χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου μάστερ και διδακτορικού. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου όμως, το περιεχόμενο του παραρτήματος αυτού δύναται να αναθεωρείται με διάταγμα του υπουργού από καιρού εις καιρόν.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού επισήμανε στην επιτροπή ότι το Ανώτατο Δικαστήριο σε σχετική απόφασή του αποφάνθηκε ότι ορισμένες πρόνοιες του υφιστάμενου νόμου σε σχέση με τον καθορισμό των τελών δεν είναι σαφείς και ότι δε συνάδουν με τους υφιστάμενους κανονισμούς που έχουν εκδοθεί δυνάμει του εν λόγω νόμου, γι’ αυτό και επιβάλλεται να προωθηθεί σχετική τροποποίησή του.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, τα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν τη διαφωνία τους για το προτεινόμενο ύψος των τελών και επιπρόσθετα ζήτησαν περισσότερες διευκρινίσεις από το αρμόδιο υπουργείο για όλα τα είδη τελών που καταβάλλουν ή τους ζητείται να καταβάλουν. Γι’ αυτό και η επιτροπή ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο να έλθει σε επαφή μαζί τους, για να συζητήσουν το όλο θέμα.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εισηγήθηκαν, μεταξύ άλλων, να μελετηθεί η δυνατότητα κατάργησης όλων των τελών, επικαλούμενοι τα κίνητρα για την εξαγγελία της κυβερνητικής πολιτικής να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο. Οι ίδιοι επίσης πρότειναν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού την αναστολή των τελών για χρονική περίοδο που θα συμφωνηθεί με τις σχολές, ώστε αυτές να μπορέσουν να επενδύσουν σε αναπτυξιακά προγράμματα σπουδών, και με το τέλος της χρονικής αυτής περιόδου, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, να αποφασιστεί το ύψος των τελών.

Η επιτροπή, με βάση τα πιο πάνω, επιθυμώντας την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης, στην παρουσία των ενδιαφερόμενων μερών, εισηγήθηκε τη μείωση όλων των τελών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του νομοσχεδίου στη βάση συγκεκριμένης εισήγησης για την κάθε κατηγορία προγράμματος σπουδών ξεχωριστά.

Το αρμόδιο υπουργείο, αφού μελέτησε την πιο πάνω εισήγηση της επιτροπής, συμφώνησε τελικά με τη μείωση των εν λόγω τελών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί για το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων