Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδιο Σύνταξης και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτωμένους τους (Παρόμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης)) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες׃

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Μαρία Κυριακού Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Νοεμβρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωπος της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ. Η ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Με τους παρόντες κανονισμούς σκοπείται η τροποποίηση των βασικών κανονισμών που αφορούν το Σχέδιο Σύνταξης και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτωμένους τους, για να καταστεί δυνατή η παραχώρηση συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στο γενικό διευθυντή της Αρχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση του αρμόδιου υπουργείου που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, στη συμφωνία που υπογράφτηκε το 2004 μεταξύ της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου και του γενικού διευθυντή της σε σχέση με το διορισμό του με πενταετή σύμβαση προβλέπεται ότι, όταν ο γενικός διευθυντής παύσει να κατέχει το αξίωμά του, δικαιούται σύνταξη και φιλοδώρημα, όπως προνοείται στο σχετικό νόμο που αφορά την Αρχή. Στην ίδια εισηγητική έκθεση αναφέρεται επίσης ότι, για να καταστεί δυνατή η παραχώρηση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στο γενικό διευθυντή της Αρχής, είναι απαραίτητη η ανάλογη τροποποίηση τόσο του περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμου όσο και των περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδιο Σύνταξης και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτωμένους τους (Παρόμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης)) Κανονισμών.

Σημειώνεται ότι η σχετική τροποποίηση στον προαναφερθέντα νόμο έχει ήδη γίνει με τον περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2007, που ψηφίστηκε σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος στις 29 Νοεμβρίου 2007.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού προηγουμένως προέβη σε διορθώσεις νομοτεχνικής φύσεως, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των εν λόγω κανονισμών.

 

 

4 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων