Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Προστιθέμενων Ουσιών για Ειδικούς Διατροφικούς Σκοπούς σε Τρόφιμα που Προορίζονται για Ειδική Διατροφή (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Στέλλα Κυριακίδου Ντίνα Ακκελίδου
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 29 Νοεμβρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του ίδιου υπουργείου, του Συμβουλίου Τροφίμων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Προστιθέμενων Ουσιών για Ειδικούς Διατροφικούς Σκοπούς σε Τρόφιμα που Προορίζονται για Ειδική Διατροφή Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί η περαιτέρω εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2007/26/ΕΚ, που τροποποιεί την Οδηγία 2004/6/ΕΚ.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς δίνεται παράταση της χρήσης των ουσιών που είχαν προστεθεί με την Οδηγία 2004/6/ΕΚ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, για να δοθεί ικανοποιητικός χρόνος στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΑΑΤ) να αξιολογήσει τις ουσίες αυτές. Ως εκ τούτου, η παράταση δίνεται με σκοπό την αποφυγή της άσκοπης διατάραξης της εμπορίας των σχετικών τροφίμων. Η χρονική δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας για συμμόρφωση με τις διατάξεις των πιο πάνω κοινοτικών Οδηγιών ήταν η 8η Ιουλίου 2007.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, καθώς και σχετικό σημείωμα που κατατέθηκε στην επιτροπή από το Υπουργείο Υγείας, οι ουσίες που παρατίθενται στο παράρτημα των πιο πάνω Οδηγιών αφορούν κυρίως βιταμίνες, ανόργανα άλατα και αμινοξέα και επιτρέπεται να προστίθενται σε τρόφιμα ειδικής διατροφής, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι ικανοποιούνται ειδικές διατροφικές απαιτήσεις των ατόμων για τα οποία προορίζονται. Οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν στην επιτροπή ότι η προτεινόμενη τροποποίηση θα συμβάλει σημαντικά στον πληρέστερο έλεγχο των προστιθέμενων ουσιών για διατροφικούς σκοπούς σε τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή. Για τον έλεγχο των τροφίμων αυτών οι ίδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Kράτους, καταρτίζουν και εφαρμόζουν προγράμματα δειγματοληψίας τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ποσότητες που καταναλώνονται όσο και στατιστικά στοιχεία τα οποία προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τα ακατάλληλα τρόφιμα (RASFF).

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

4 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων