Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ. Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό εξέταση νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση του περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμου, έτσι ώστε ο ανώτατος αριθμός των μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας που συγκροτείται για τη διαπραγμάτευση με την κεντρική διεύθυνση μιας επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας για τους σκοπούς της σύστασης ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης να αυξηθεί από δεκαοκτώ, που είναι σήμερα, σε αριθμό ίσο με τον εκάστοτε αριθμό των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με την προτεινόμενη τροποποίηση σκοπείται η περαιτέρω εναρμόνιση της βασικής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία 2006/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Δεδομένου ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου 2007, η ίδια εκπρόσωπος απηύθυνε έκκληση στα μέλη της επιτροπής όπως προωθήσουν άμεσα το εν λόγω νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση, διότι έχει ήδη καθυστερήσει αρκετά η όλη διαδικασία μέχρι την κατάθεσή του στη Βουλή.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ εξέφρασαν τη συμφωνία των οργανώσεών τους με την προτεινόμενη τροποποίηση.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, οι οποίες δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία, διαμήνυσαν στην επιτροπή τη συμφωνία τους με το υπό εξέταση νομοσχέδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, ομόφωνα εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

 

4 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων