Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Eγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Λατσιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Νοεμβρίου και 3 Δεκεμβρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η κύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμου, της παρασχεθείσας από τον Υπουργό Οικονομικών, διά και εκ μέρους της Δημοκρατίας, εγγύησης για την αποπληρωμή δανείου που έχει συναφθεί μεταξύ του δήμου Λατσιών και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ για ποσό ύψους £1.750.000,00 (ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων λιρών), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών στο χώρο του Λυκείου Λατσιών.

Οι όροι σύναψης του δανείου, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, έχουν ως ακολούθως:

1. Επιτόκιο: κυμαινόμενο επιτόκιο repo ΚΤΚ συν περιθώριο 0,25%.

2. Περίοδος αποπληρωμής: δεκαπέντε χρόνια με δύο χρόνια περίοδο χάριτος.

3. Εξασφάλιση δανείου: κυβερνητική εγγύηση.

4. Περιθώριο με την υιοθέτηση του ευρώ: μηνιαίο Euribor συν περιθώριο 0,25%.

5. Εφάπαξ δικαιώματα: μηδέν.

6. Νομικά και άλλα έξοδα: μηδέν.

Yπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί το σκοπό του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

4 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων