Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Μαρία Κυριακού Γιώργος Βαρνάβα
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το εν λόγω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Οκτωβρίου και 27 Νοεμβρίου 2007.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρισμού και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση διατάξεων της βασικής νομοθεσίας για τον ηλεκτρισμό με στόχο την καταπολέμηση της υποκλοπής ηλεκτρικού ρεύματος.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σκοπούνται τα ακόλουθα:

1. Η παρεμπόδιση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της υποκλοπής ηλεκτρικού ρεύματος.

2. Η διευκόλυνση της απόδειξης υποθέσεων υποκλοπής ηλεκτρικού ρεύματος ενώπιον των δικαστηρίων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και όσα αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση του αρμόδιου υπουργείου που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρισμού και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ετοίμασε το πιο πάνω τροποιητικό νομοσχέδιο.

2. Οι κυριότερες τροποποιήσεις που επιφέρονται στο βασικό νόμο με το υπό αναφορά νομοσχέδιο αφορούν τα ακόλουθα:

α. Τροποποίηση του άρθρου 45, ώστε να διευρυνθούν οι όροι βάσει των οποίων η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να διακοπεί. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται οι περιπτώσεις δόλιας παρέμβασης σε μετρητή, ηλεκτρική γραμμή και ηλεκτρικό εξοπλισμό, καθώς και η περίπτωση παρέμβασης με σκοπό την αλλοίωση της ένδειξης του μετρητή.

β. Τροποποίηση του άρθρου 47, ώστε να δίδεται η δυνατότητα στον παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας να ζητά την καταβολή ασφάλειας για πληρωμή των χρημάτων τα οποία δυνατόν να καταστούν οφειλόμενα λόγω αδικαιολόγητης, αντικανονικής ή δόλιας παρέμβασης στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

γ. Τροποποίηση του άρθρου 48, ώστε να δίδεται η ευχέρεια στον παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας να ανακτά, ως αστικό χρέος, έξοδα που προκύπτουν από επέμβαση σε μετρητή ή άλλο εξοπλισμό.

δ. Τροποποίηση του άρθρου 58, ώστε η καταγραφή του μετρητή να μην αποτελεί αναμφισβήτητη μαρτυρία της αξίας της παροχής, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί από τον αρμόδιο λειτουργό των προμηθευτών επέμβαση ή μη κανονική λειτουργία του μετρητή.

ε. Αντικατάσταση του άρθρου 63 με νέο άρθρο και διεύρυνση της έννοιας της κλοπής ηλεκτρισμού, ώστε να περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις παρέμβασης στο μηχανισμό του μετρητή με σκοπό την αλλοίωση της καταγραφής ηλεκτρικής ενέργειας. Καθορίζεται επίσης ποινή φυλάκισης σε περίπτωση καταδίκης για κλοπή.

στ. Τροποποίηση του άρθρου 64 και αύξηση της ποινής στις περιπτώσεις δόλιας χρήσης του ηλεκτρισμού.

Σημειώνεται ότι, μετά από σχετική εισήγηση που έγινε κατά τη συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου από τον εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστή, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού απέστειλε επιστολή στη Βουλή, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2007, στην οποία περιλαμβάνονται διαφοροποιήσεις που κρίνεται σκόπιμο να γίνουν στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε οι προβλεπόμενες σ’ αυτό χρηματικές ποινές να καθορίζονται σε στρογγυλεμένα ποσά ευρώ και ταυτόχρονα να αναφέρονται και τα ισοδύναμα ποσά σε λίρες Κύπρου.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή, αφού προηγουμένως έλαβε την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, δεν περιέλαβε στο νομοσχέδιο την πιο πάνω εισήγηση για μετατροπή των προβλεπόμενων χρηματικών ποινών σε ευρώ, μια και το θέμα αυτό καλύπτεται από τη γενική ρύθμιση της νομοθεσίας για την υιοθέτηση του ευρώ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

5 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων