Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας για το έτος 2008 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Στέλλα Κυριακίδου Ντίνα Ακκελίδου
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15, 22 και 29 Νοεμβρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ) και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας

Ο προϋπολογισμός του ταμείου για το ΣΕΑΑ προβλέπει για το έτος 2008 δαπάνες ύψους £157.500 και έσοδα ύψους £139.000, που προέρχονται αποκλειστικά από κυβερνητική χορηγία. Το συνολικό όμως διαθέσιμο υπόλοιπο του ταμείου ανέρχεται σε ποσό ύψους £161.170, καθότι ποσό ύψους £22.170 μεταφέρεται από το προηγούμενο έτος. Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων αφορά την παροχή βοηθημάτων σε ασθενείς με έιτζ, την αγορά υπηρεσιών, καθώς και την εκστρατεία διαφώτισης στα διάφορα κοινωνικά σύνολα.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που δόθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου για το ΣΕΑΑ και τις εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας ενώπιον της επιτροπής, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η Κύπρος, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της δυτικής Ευρώπης, παρουσιάζει χαμηλó ποσοστó της HIV-λοίμωξης, που υπολογίζεται να είναι μικρότερο από 0,1% του συνολικού πληθυσμού. Από τα 518 άτομα στα οποία είχε διαγνωσθεί η ασθένεια μέχρι το Δεκέμβριο του 2006 στον τόπο μας παρακολουθούνται σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα 170 περίπου. Ο πραγματικός αριθμός υπολογίζεται ότι είναι μεγαλύτερος, επειδή πολλά άτομα που είναι προσβεβλημένα από τον ιό το αγνοούν, λόγω της μακράς ασυμπτωματικής φάσης της HIV-λοίμωξης. Παράλληλα, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι τα χαμηλά ποσοστά της HIV-λοίμωξης που παρατηρούνται σήμερα στην Κύπρο με κανένα τρόπο δε δικαιολογούν εφησυχασμό, καθώς υπάρχουν παράγοντες που μπορεί ανά πάσα στιγμή να οδηγήσουν σε ανατροπή της κατάστασης αυτής. Οι παράγοντες αυτοί είναι κυρίως η έξαρση της επιδημίας που παρατηρείται στον ευρωπαϊκό χώρο μετά από μια περίοδο σχετικής σταθεροποίησης, η έξαρση στη χρήση ναρκωτικών και οι μεγάλες διακινήσεις πληθυσμού από και προς την Κύπρο, καθώς και μεταξύ των ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών.

Oι ίδιοι εκπρόσωποι αναφέρθηκαν στο στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για το ΣΕΑΑ 2004-2008, το οποίο, όπως δήλωσαν, βασίζεται σε οκτώ άξονες και σε αρχές που συνάδουν πλήρως με τους ευρωπαϊκούς στρατηγικούς στόχους. Όπως επισήμαναν, το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει την έναρξη των εργασιών για την κατάρτιση του επόμενου στρατηγικού σχεδίου για το ΣΕΑΑ, έργο που πρόκειται να αναληφθεί από τη νεοσυσταθείσα Εθνική Επιτροπή για το έιτζ στα πλαίσια συνεδρίου, με πιθανή τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της συζήτησης του εν λόγω προϋπολογισμού κατατέθηκε από τους κυβερνητικούς αρμόδιους συνοπτικό επιδημιολογικό δελτίο για την περίοδο από το 1986 μέχρι τον Οκτώβριο του 2007, το οποίο καταγράφει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Δηλωθέντα περιστατικά από το 1986 μέχρι το τέλος Ιουνίου 2007:

· 547 άτομα εκ των οποίων 289 Κύπριοι και 258 αλλοδαποί.

· Μόνιμοι κάτοικοι: 323 άτομα εκ των οποίων 273 Κύπριοι και 50 αλλοδαποί.

2. Κατανομή κατά φύλο ανάμεσα στους μόνιμους κατοίκους:

Ανάμεσα στους 323 μόνιμους κατοίκους (Κύπριους και αλλοδαπούς) οι 259 είναι άντρες και οι 64 γυναίκες, δίνοντας αναλογία φύλου τέσσερις άντρες προς μία γυναίκα. Η αναλογία φύλου ανάμεσα στους Κύπριους μόνιμους κατοίκους είναι έξι άντρες προς μία γυναίκα και ανάμεσα στους αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους είναι ένας άντρας προς μία γυναίκα.

3. Κατανομή κατά ηλικία ανάμεσα στους μόνιμους κατοίκους:

· Ποσοστό 70% των διαγνωσθέντων περιστατικών ανήκουν στις ηλικίες από 20 μέχρι 39 ετών.

· Ποσοστό 8% των διαγνωσθέντων περιστατικών ανήκουν στις ηλικίες από 40 μέχρι 44 ετών.

4. Κατανομή κατά κατηγορία μετάδοσης ανάμεσα στους μόνιμους κατοίκους:

· Ποσοστό 46,4% μολύνθηκαν με την ετεροφυλοφιλική επαφή.

· Ποσοστό 46,1% μολύνθηκαν με την ομοφυλοφιλική επαφή (μεταξύ αντρών).

· Μικρότερα ποσοστά μολύνθηκαν με το αίμα και με άλλους παράγοντες.

5. Ετήσια συχνότητα νέων περιστατικών HIV/έιτζ:

Η μέση ετήσια συχνότητα από το 1986 μέχρι το 2006 ήταν 25 περιστατικά: 15 μόνιμοι κάτοικοι και δέκα κάτοικοι εξωτερικού. Ανάμεσα στους Κύπριους οροθετικούς που τώρα διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο η μέση ετήσια συχνότητα ήταν δώδεκα περιστατικά, εννέα μόνιμοι κάτοικοι και τρεις επαναπατρισθέντες.

6. Περιστατικά Ιουλίου - Οκτωβρίου 2007:

Διαγνώστηκαν δεκατρία νέα περιστατικά, τα οποία αυξάνουν το συνολικό αριθμό των ατόμων σε 560 άτομα (294 Κύπριοι και 266 αλλοδαποί).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις δραστηριότητες του ταμείου για το ΣΕΑΑ και αφού μελέτησε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και το συνοπτικό επιδημιολογικό δελτίο που κατατέθηκε, επιθυμεί να επισημάνει την ανάγκη άμεσης υλοποίησης περισσότερων προγραμμάτων διαφώτισης και εκστρατείας πρόληψης της ασθένειας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

 

4 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων