Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Ορισμένες Εισφορές, Δασμούς, Φόρους και Άλλα Μέτρα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Νοεμβρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 24 του περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Ορισμένες Εισφορές, Δασμούς, Φόρους και Άλλα Μέτρα Νόμου, σκοπείται η περαιτέρω εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς και άλλα μέτρα και ειδικότερα με την κοινοτική Οδηγία 2006/84/ΕΚ.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα από την εκτελεστική εξουσία στοιχεία, με τους προτεινόμενους κανονισμούς επεκτείνεται η εφαρμογή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας στα δύο νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Η εν λόγω νομοθεσία προβλέπει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τις 15 Μαρτίου κάθε έτους διάφορες πληροφορίες που αφορούν τη χρήση των διαδικασιών που προβλέπονται από αυτήν, όπως και από την Οδηγία 76/308/ΕΚ, καθώς και τα αποτελέσματα που είχε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Σημειώνεται ότι, όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία που κατατέθηκαν, η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εφαρμόσει τις διατάξεις των σχετικών Οδηγιών το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007, υπήρξε δηλαδή καθυστέρηση στην προώθηση των διαδικασιών υιοθέτησης του κοινοτικού κεκτημένου στον υπό αναφορά τομέα. Σχετική είναι επίσης η προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερομηνίας 20 Απριλίου 2007 και με αριθμό παράβασης 2007/288.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

27 Νοεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων