Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες׃

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Μαρία Κυριακού Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Νοεμβρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωπος της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ. Η ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων, έτσι ώστε ο γενικός διευθυντής να δικαιούται συνταξιοδοτικά ωφελήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδιο Σύνταξης και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτωμένους τους (παρόμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης)) Κανονισμών του 1993 μέχρι 2007.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη σχετική εισηγητική έκθεση του αρμόδιου υπουργείου που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, στη συμφωνία που υπογράφτηκε το 2004 μεταξύ της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου και του γενικού διευθυντή της, σε σχέση με το διορισμό του με πενταετή σύμβαση, προβλέπεται ότι, όταν ο γενικός διευθυντής παύσει να κατέχει το αξίωμά του, δικαιούται σύνταξη και φιλοδώρημα, όπως προνοείται στο σχετικό νόμο που αφορά την Αρχή. Στην ίδια εισηγητική έκθεση αναφέρεται επίσης ότι, για να καταστεί δυνατή η παραχώρηση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στο γενικό διευθυντή της Αρχής, είναι απαραίτητη η ανάλογη τροποποίηση τόσο του περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμου όσο και των περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδιο Σύνταξης και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτωμένους τους (παρόμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης)) Κανονισμών.

Σημειώνεται ότι παράλληλα με το υπό αναφορά νομοσχέδιο έχουν κατατεθεί στη Βουλή και εξεταστεί από την επιτροπή και οι προαναφερθέντες τροποποιητικοί κανονισμοί του 2007, οι οποίοι όμως για νομοτυπικούς λόγους θα προωθηθούν για συζήτηση και έγκριση από την ολομέλεια σε μεταγενέστερο στάδιο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο.

27 Νοεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων