Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007» και «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιάννος Λαμάρης Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Όπως είναι γνωστό, για τα πιο πάνω θέματα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών ετοίμασε έκθεση στις 30 Οκτωβρίου 2007, η οποία στη συνέχεια υποβλήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής. Ύστερα όμως από εισήγηση της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, η συζήτηση των υπό αναφορά νομοσχεδίων αναβλήθηκε με απόφαση της ολομέλειας, για να επανεξεταστούν από την επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών επανεξέτασε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και στις 26 Νοεμβρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης των εν λόγω νομοσχεδίων, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις υποστήριξαν πως η αύξηση των δικαιωμάτων που καταβάλλονται στους κοινοτάρχες, ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης που προτείνεται με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια, είναι μεγάλη και ζήτησαν από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών ορισμένες διευκρινίσεις σε σχέση με αυτά.

Ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών αποφάσισε να εισηγηθεί τα ακόλουθα:

1. Τη μείωση του δικαιώματος που προτείνεται με το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο και καταβάλλεται στους κοινοτάρχες κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε εντάλματος εκτέλεσης εκ μέρους του δικαστικού επιδότη, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της ανώτατης προσφοράς, όταν αυτή υπερβαίνει τις £50, ώστε στην περίπτωση αυτή να καταβάλλεται δικαίωμα το οποίο να ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της ανώτατης προσφοράς, αλλά να μην υπερβαίνει τις £10.

2. Την προσθήκη πρόνοιας και στα δύο υπό αναφορά νομοσχέδια σύμφωνα με την οποία πρόσωπα που είναι συνταξιούχοι και των οποίων η σύνταξη δεν υπερβαίνει τις £300 να μην καταβάλλουν τα καθοριζόμενα σε αυτά δικαιώματα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε ανάλογα τα κείμενα των υπό αναφορά νομοσχεδίων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

 

 

 

28 Nοεμβρίου 2007

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων