Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007» και «Ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Οκτωβρίου, 12 Νοεμβρίου και 19 Νοεμβρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας, του ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ, του Συνδέσμου Συλλογικών Ποδοσφαιρικών Στοιχημάτων και του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων Νόμου, ώστε να καταργηθεί ο υφιστάμενος συντελεστής φόρου στοιχήματος και να αντικατασταθεί με φορολογικό σύστημα που να προνοεί για φορολόγηση προς δέκα τοις εκατόν (10%) επί των ακαθάριστων κερδών της ιπποδρομιακής αρχής.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμου, ώστε ο υφιστάμενος συντελεστής φόρου στοιχήματος επίσης να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με νέο φορολογικό σύστημα, το οποίο να προνοεί για τη φορολόγηση προς δέκα τοις εκατόν (10%) επί των ακαθάριστων κερδών των αποδεκτών από στοίχημα και να επιβαρύνει τον κάθε αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων.

Όπως είναι γνωστό, νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των ίδιων ζητημάτων είχε κατατεθεί στη Βουλή στις 9 Φεβρουαρίου 2006 και είχε παραπεμφθεί και συζητηθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, ύστερα από την αρχική συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου από την αρμόδια επιτροπή, σκοπός του οποίου ήταν ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης νομοθεσίας που διέπει τα συλλογικά και ιπποδρομιακά στοιχήματα και η ρύθμιση της διεξαγωγής τέτοιων στοιχημάτων με ηλεκτρονικά μέσα, και τις έντονες αντιδράσεις που είχαν εκφραστεί σε εκείνο το στάδιο από επηρεαζομένους, όπως ήταν η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας και ο ΟΠΑΠ, κρίθηκε σκόπιμο το εν λόγω νομοσχέδιο να αποσυρθεί από την εκτελεστική εξουσία με σκοπό την επανεξέταση του όλου θέματος.

Ακολούθως, έγιναν διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η τροποποίηση του εν λόγω νομοσχεδίου με την περίληψη πρόνοιας για απαγόρευση του ηλεκτρονικού στοιχήματος. Στο μεταξύ όμως κυπριακή εταιρεία προγραμματισμού ηλεκτρονικών παιγνιδιών προέβη σε καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε κρίθηκε σκόπιμο το ενδεχόμενο πρόβλεψης στο εν λόγω νομοσχέδιο για απαγόρευση του ηλεκτρονικού στοιχήματος να τύχει εκ νέου μελέτης από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε εξαιτίας της πιο πάνω εξέλιξης και της αδήριτης ανάγκης για λήψη μέτρων, ώστε το κράτος να αναπληρώσει την απώλεια κρατικών εσόδων από τα παράνομα ιπποδρομιακά και συλλογικά στοιχήματα, αλλά και ως ενδιάμεσο μέτρο για αναχαίτιση της έξαρσης του παράνομου στοιχήματος, κρίθηκε σκόπιμο να προωθηθούν στη Βουλή τα δύο πιο πάνω νομοσχέδια, με τα οποία προτείνεται η τροποποίηση τόσο του τρόπου επιβολής όσο και του συντελεστή φόρου στοιχήματος.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι το θέμα της απώλειας κρατικών εσόδων από τα παράνομα ιπποδρομιακά και συλλογικά στοιχήματα είχε απασχολήσει κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών με την ευκαιρία εγγραφής σχετικού θέματος. Η εν λόγω επιτροπή είχε επίσης καταλήξει στο ότι ως ενδιάμεσο μέτρο για πάταξη του παράνομου στοιχήματος στην Κύπρο θα έπρεπε να γίνουν οι δέουσες ενέργειες από το Υπουργείο Οικονομικών για προώθηση των ρυθμίσεων οι οποίες προτείνονται στο παρόν στάδιο με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια. Σχετικές είναι επίσης δύο προτάσεις νόμου οι οποίες είχαν κατατεθεί στη Βουλή από το μέλος της εν λόγω επιτροπής βουλευτή κ. Γεώργιο Γεωργίου και συνεχίζουν να εκκρεμούν ενώπιόν της.

Σημειώνεται ότι, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, για μεν τα συλλογικά στοιχήματα ο φόρος στοιχήματος ανέρχεται στο 25% επί των εισπράξεων του αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων, για δε τα ιπποδρομιακά στοιχήματα ο φόρος στοιχήματος ανέρχεται στο 10% επί των εισπράξεων της Λέσχης Ιπποδρομιών. Και στις δύο περιπτώσεις, με βάση το ισχύον σύστημα, ο φόρος στοιχήματος επιβαρύνει τον παίκτη.

Στο στάδιο της συζήτησης των δύο νομοσχεδίων, οι εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων συνδέσμων και/ή οργανώσεων κατέθεσαν γραπτά υπομνήματα με βάση τα οποία διαπιστώνεται ομοφωνία όσον αφορά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, αναμένοντας ότι θα συμβάλουν στην πάταξη του παράνομου ιπποδρομιακού στοιχήματος, το οποίο έχει αυξηθεί τον τελευταίο καιρό, κατά τρόπο που έχει καταπνίξει το νόμιμο στοίχημα με προφανή απώλεια κρατικών εσόδων.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι υποστήριξαν επίσης ότι θα πρέπει από την ημερομηνία της ψήφισης των νομοσχεδίων σε νόμους να υπάρξει μία μεταβατική περίοδος προσαρμογής, αφού το μέχρι σήμερα ισχύον σύστημα είσπραξης θα τροποποιηθεί ριζικά. Για το λόγο αυτό εισηγήθηκαν όπως η ισχύς των δύο νομοσχεδίων αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2008, ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος προετοιμασίας. Παρά ταύτα, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να μην προχωρήσει σε εισήγηση για έναρξη της ισχύος των εν λόγω νομοσχεδίων σε μεταγενέστερο χρόνο.

Περαιτέρω, στο στάδιο της συζήτησης, η επιτροπή έκρινε ότι η προβλεπόμενη μείωση της ποινής φυλάκισης στο πρώτο νομοσχέδιο, που αφορά τα ιπποδρομιακά στοιχήματα, από δύο σε ένα έτος αναφορικά με οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση με τις απορρέουσες από τη βασική νομοθεσία υποχρεώσεις για τους επηρεαζομένους δε δίδει τα σωστά μηνύματα. Με την ίδια θέση συμφωνεί επίσης η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας, η οποία επισημαίνει το γεγονός αυτό σε σχετικό υπόμνημά της. Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται τη διατήρηση της ισχύουσας ποινής φυλάκισης διάρκειας μέχρι δύο έτη, όπως και την υιοθέτηση ανάλογης τροποποίησης της άλλης νομοθεσίας που αφορά τα συλλογικά στοιχήματα, ώστε, όπου σε αυτήν προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος, να γίνει η ανάλογη τροποποίηση, κατά τρόπο που οι προβλεπόμενες ποινές φυλάκισης να συμβαδίζουν και να μην υπερβαίνουν τα δύο χρόνια. Σε όλες τις περιπτώσεις σημειώνεται ότι με την πρόθεση της επιτροπής συμφώνησε το Υπουργείο Οικονομικών, αποστέλλοντας σχετική επιστολή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων και κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των υπό συζήτηση νομοσχεδίων σε νόμους όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

Ταυτόχρονα, η επιτροπή επισημαίνει ότι η κατάθεση και ψήφιση των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμους αποτελεί ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση της πάταξης του παράνομου στοιχήματος, όμως η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει τάχιστα στην πλήρη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν τα συλλογικά και άλλα στοιχήματα με την κατάθεση στη Βουλή θεσμικών νομοσχεδίων για ολική και σφαιρική ρύθμιση συναφών θεμάτων.

 

20 Νοεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων