Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αθηνά Κυριακίδου
Αντρέας Φακοντής Ρούλα Μαυρονικόλα
Μαρία Κυριακού Μη μέλη της επιτροπής:
Χρήστος Στυλιανίδης Ανδρέας Θεμιστοκλέους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Νοεμβρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας) και του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 11 του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών, που ρυθμίζουν το ανώτατο ποσό για την κάλυψη βασικών αναγκών, με την αύξηση του ύψους των δημόσιων βοηθημάτων που παραχωρούνται για την κάλυψη βασικών αναγκών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η τελευταία αναθεώρηση στο ύψος του δημόσιου βοηθήματος με ισχύ από 1η Ιουλίου 2006 προβλέπει τα εξής:

· Για το λήπτη £213,14 το μήνα

· Για κάθε εξαρτώμενο που έχει

συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του £106,57 το μήνα

· Για κάθε εξαρτώμενο που δεν έχει

συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του £63,94 το μήνα

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς το ύψος των δημόσιων βοηθημάτων που παραχωρούνται για κάλυψη βασικών αναγκών αυξάνεται, ως ακολούθως:

                      Για το λήπτη £222 το μήνα

· Για κάθε εξαρτώμενο που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του £111 το μήνα

· Για κάθε εξαρτώμενο που δεν έχει

συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του £66,60 το μήνα

Οι υπό εξέταση κανονισμοί θα ισχύουν αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2007.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε τη συμφωνία του υπουργείου με τις προτεινόμενες αυξήσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από καθαρά νομοτεχνική άποψη.

Με την ευκαιρία αυτή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επαναλαμβάνει τη θέση της ότι πρέπει να επιλυθεί το πρόβλημα που υφίσταται από το 2002 με την αφαίρεση από το δημόσιο βοήθημα της ειδικής χορηγίας που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Σημειώνεται επίσης η δέσμευση που ανέλαβε το 2004 το Υπουργείο Οικονομικών να επανεξετάσει το υπό αναφορά ζήτημα στην περίπτωση που τα δημόσια οικονομικά θα παρουσίαζαν βελτίωση.

13 Νοεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων