Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αθηνά Κυριακίδου
Αντρέας Φακοντής Ρούλα Μαυρονικόλα
Μαρία Κυριακού Μη μέλη της επιτροπής:
Χρήστος Στυλιανίδης Ανδρέας Θεμιστοκλέους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Νοεμβρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ δεν παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής, διεβίβασαν όμως τη συμφωνία τους με τους υπό αναφορά κανονισμούς στον πρόεδρο της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 73 της νομοθεσίας για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, είναι η τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) βασικών κανονισμών, έτσι ώστε αυτοτελώς εργαζόμενοι με πραγματικό εισόδημα χαμηλότερο των εβδομαδιαίων βασικών ασφαλίσεων αποδοχών να μπορούν να πληρώνουν εισφορές επί του πραγματικού ποσού των εισοδημάτων τους και όχι επί των εβδομαδιαίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, όπως ορίζει η υφιστάμενη νομοθεσία.

Ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς, σε περίπτωση που αυτοτελώς εργαζόμενος ικανοποιήσει το διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι έχει εβδομαδιαίες αποδοχές χαμηλότερες από το εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών που ορίζεται στην οικεία επαγγελματική κατηγορία, αυτός καταβάλλει εισφορές επί του πραγματικού ποσού των εισοδημάτων του. σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να καταβάλλει εισφορές πάνω σε αποδοχές χαμηλότερες του ποσού των εβδομαδιαίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών του.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, από την εφαρμογή των πιο πάνω κανονισμών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δέχτηκαν σωρεία παραπόνων από διάφορες κατηγορίες αυτοτελώς εργαζομένων των οποίων οι αποδοχές ήταν χαμηλότερες από τις βασικές ασφαλιστέες αποδοχές και σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς υποχρεώθηκαν να πληρώσουν εισφορές πάνω στο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών τους. Μεταξύ των κατηγοριών που υπέβαλαν παράπονα περιλαμβάνονται και οι ταχυδρομικοί διανομείς, οι αντιπρόσωποι μεταπωλητές-διανομείς (dealers) με προμήθεια, οι συνεργάτες ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και άλλοι, καθώς επίσης και αυτοτελώς εργαζόμενοι οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη ανικανότητας με ποσοστό ανικανότητας μικρότερο του 100% και υποαπασχολούνται στο βαθμό που τους επιτρέπει η νομοθεσία των κοινωνικών ασφαλίσεων.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και ο βουλευτής μη μέλος της επιτροπής κ. Ανδρέας Θεμιστοκλέους, είχαν επισημάνει στο διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα πλαίσια εξέτασης άλλων συναφών θεμάτων σε συνεδρία της επιτροπής τον περασμένο Ιούνιο, ότι με τις υφιστάμενες διατάξεις γίνεται δυσμενής διάκριση σε βάρος των αυτοτελώς εργαζομένων, αφού για τους μισθωτούς καταβάλλονται εισφορές πάνω στο πραγματικό τους εισόδημα, ενώ για τους αυτοτελώς εργαζομένους καθορίζεται ως κατώτατο ποσό εισοδήματος ποσό ίσο με το ποσό των εβδομαδιαίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών τους, έστω και αν το πραγματικό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο του ποσού των βασικών αποδοχών. Συνεπώς, και η ίδια η επιτροπή και ο κ. Θεμιστοκλέους είχαν ζητήσει την ετοιμασία και προώθηση των υπό εξέταση κανονισμών και ανέμεναν την κατάθεσή τους.

Σημειώνεται επίσης ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς συμφωνούν και τα μέλη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από καθαρά νομοτεχνικής άποψης.

 

 

 

13 Νοεμβρίου 2007

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων