Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Οργανισμού Νεολαίας - Θέσεις Λειτουργού Νεολαίας και Λειτουργού Νεολαίας Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κώστας Παπακώστας
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2007. Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 11 και 33 του περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμου, είναι η αντικατάσταση και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Λειτουργού Νεολαίας και ο καθορισμός του σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Νεολαίας Α΄.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η θέση του Λειτουργού Νεολαίας είναι θέση πρώτου διορισμού και το σχέδιο υπηρεσίας αντικαθιστά το υφιστάμενο σχέδιο, το οποίο είχε εγκριθεί το 1994. Έκτοτε όμως, τόσο ο ρόλος του Λειτουργού Νεολαίας όσο και η δομή του οργανισμού διαφοροποιήθηκαν, γι’ αυτό το σχέδιο υπηρεσίας έπρεπε να εκσυγχρονιστεί. Ειδικότερα, με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Λειτουργού Νεολαίας διευρύνεται ο κύκλος των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων και παρέχεται η δυνατότητα στον οργανισμό, κατά τη δημοσίευση της θέσης, να καθορίζει τα προσόντα αυτά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Νεολαίας για το έτος 2007 εγκρίθηκε νέα θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, στα πλαίσια δημιουργίας σωστής δομής στον Οργανισμό Νεολαίας, και ως εκ τούτου κατέστη αναγκαίος ο καταρτισμός του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Λειτουργού Νεολαίας Α΄.

Οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων αρμόδιων υπηρεσιών, της ΠΑΣΥΔΥ και του Οργανισμού Νεολαίας συμφωνούν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, με βάση τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από καθαρά νομοτεχνική άποψη.

 

 

13 Νοεμβρίου 2007

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων