Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμος (Αρ. 1) του 2007»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Κώστας Παπακώστας

Γιώργος Βαρνάβα

Λευτέρης Χριστοφόρου

Νίκος Κουτσού

Σωτήρης Σαμψών

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από τον προϋπολογισμό του Ταμείου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2007 πρόσθετης πίστωσης ύψους £3 εκατομ., με σκοπό την ενίσχυση του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας του ΚΦΙΚΒ για την παραχώρηση αυξημένων πιστώσεων για σπουδαστικά δάνεια (£2 εκατομ.) και για δάνεια σε νεοδημιουργούμενα ζευγάρια (£1 εκατομ.).

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το πιο πάνω ποσό εγκρίθηκε στα πλαίσια των μέτρων ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του υπ’ αριθμόν 65.807, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2007. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2007, ενέκρινε συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2007 ύψους £3 εκατομ.

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, όσον αφορά τα σπουδαστικά δάνεια με το ποσό των £2 εκατομ. εκτιμάται ότι θα εξεταστούν μέχρι πεντακόσιες είκοσι αιτήσεις που θα αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Αναφορικά με τα δάνεια σε νεοδημιουργούμενα ζευγάρια, με το ποσό του £1 εκατομ. αναμένεται ότι θα είναι δυνατό να εξεταστούν μέχρι εκατόν είκοσι δύο εκκρεμούσες αιτήσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου του 2006.

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρία του, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2007, ενέκρινε επίσης τη μεταφορά ποσού ύψους £3 εκατομ. από το κονδύλι για εγγυήσεις στεγαστικών δανείων στο κονδύλι για εγγυήσεις επαγγελματικών δανείων του προϋπολογισμού του ΚΦΙΚΒ για το 2007.

Με βάση περαιτέρω στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το κονδύλι για εγγυήσεις στεγαστικών δανείων υπολογίζεται ότι δε θα εξαντληθεί, ενώ η μεταφορά του ποσού των £3 εκατομ. στο κονδύλι για εγγυήσεις επαγγελματικών δανείων υπολογίζεται ότι θα συμβάλει στο να μην υπάρχει η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ικανοποίηση των αιτήσεων για επαγγελματικά δάνεια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

14 Νοεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων