Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί των Τελικών Πράξεων της Διάσκεψης των Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Τάσος Μητσόπουλος
Αντώνης Αντωνίου Φειδίας Σαρίκας
Αντρέας Φακοντής Μη μέλη της επιτροπής:
Γεώργιος Γεωργίου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας νομοθετική κύρωση των Τελικών Πράξεων της Διάσκεψης των Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (Μαρακές, 2002), η έγκριση των οποίων αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμόν 65.063 και ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 2007 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν τη Διάσκεψη των Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (Μαρακές, 2002) ήταν τα ακόλουθα:

· Ο ρόλος των κρατών μελών στη διαχείριση διεθνών διαδικτυακών τομέων, διευθύνσεων και ονομάτων.

· Το Στρατηγικό Πλάνο 2004-2007.

Με αυτό σκοπείται, μεταξύ άλλων, η βελτίωση των τηλεπικοινωνιών, η μείωση του χάσματος στις διεθνείς τηλεπικοινωνίες, η αύξηση του αριθμού κυρίως των τομεακών μελών της ένωσης αυτής και η ανάπτυξη εργαλείων για την προστασία και διαλειτουργικότητα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

· Η αναθεώρηση του Πλάνου Συχνοτήτων Στοκχόλμη 61 για την εισαγωγή της ψηφιακής τηλεόρασης.

Το θέμα αυτό αποτελεί επιβεβλημένη ανάγκη για το ραδιοτηλεοπτικό πεδίο της Κύπρου, το οποίο υποφέρει από προβλήματα κορεσμού του φάσματος, παρεμβολών από γειτονικές χώρες και παρεμβολών από τα κατεχόμενα. Με την εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας τα προβλήματα αυτά θα απαμβλυνθούν, λόγω του ότι παρέχεται η δυνατότητα μετάδοσης πολλών (τεσσάρων έως έξι) ψηφιακών προγραμμάτων του ευρωφάσματος ενός αναλογικού καναλιού.

· Η αποκατάσταση του κόστους στην προώθηση δορυφορικών καταχωρίσεων.

· Η ειδική βοήθεια για επιδιόρθωση και ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων συγκεκριμένων χωρών.

· Η ενίσχυση του ρόλου της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών σε θέματα ασφάλειας δικτύων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εισηγείται στη Βουλή, με πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο κύρωση των υπό αναφορά Τελικών Πράξεων.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί του πιο πάνω νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

 

13 Νοεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων