Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Τάσος Μητσόπουλος
Αντώνης Αντωνίου Φειδίας Σαρίκας
Αντρέας Φακοντής Μη μέλη της επιτροπής:
Γεώργιος Γεωργίου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), της Αρχής Λιμένων Κύπρου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, ώστε το διάταγμα που το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής Λιμένων Κύπρου δύναται να εκδίδει, αναφορικά με τον καθορισμό εκείνων των θέσεων εντός της Αρχής που συνεπάγονται την άσκηση δημόσιας εξουσίας, να εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 19 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών.

Ειδικότερα, με τους εν λόγω κανονισμούς προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η αντικατάσταση του ορισμού του όρου “κράτος μέλος”, ώστε να σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία.

2. Η προσθήκη του όρου “Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο” και του ορισμού του.

3. Η τροποποίηση της παραγράφου (3) του Κανονισμού 13 των βασικών κανονισμών για τη δοκιμασία πρωτοδιοριζόμενων υπαλλήλων, που αποσκοπεί στο να χορηγηθεί δυνατότητα στο συμβούλιο της Αρχής να αποφασίζει όχι μόνο για την επικύρωση ή τον τερματισμό του διορισμού υπαλλήλων που υπηρετούν με δοκιμασία, όπως προβλέπεται στους ισχύοντες κανονισμούς, αλλά και για την παράταση της περιόδου δοκιμασίας τους. Η εν λόγω τροποποίηση αποτελεί απόρροια σχετικής δικαστικής απόφασης και αποσκοπεί στην εναρμόνιση των εν λόγω κανονισμών με τις αντίστοιχες διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου και των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, με πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007», και την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

13 Νοεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων