Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Εκτύπωσης Κινητών Επισημάτων (Χαρτοσήμων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2007. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Όπως είναι γνωστό, σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Χαρτοσήμων Νόμου για την απλοποίηση του τρόπου επιβολής τέλους χαρτοσήμου αναφορικά με τη σήμανση συμβάσεων (1,5 σεντ και 2 σεντ), ώστε κατά τη μετατροπή τους από κυπριακές λίρες σε ευρώ να χρησιμοποιούνται ποσοστιαίοι συντελεστές (1,5 και 2).

Με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 12(1) και 62(2)(γ) του περί Χαρτοσήμων Νόμου, σκοπείται ο επανακαθορισμός της αξίας των χαρτοσήμων σε ευρώ και σε σεντ του ευρώ για σκοπούς των δημόσιων προσόδων.

Η επιτροπή επανεξέτασε το εν λόγω νομοσχέδιο και τους εν λόγω κανονισμούς ύστερα από απόφαση της ολομέλειας του σώματος που λήφθηκε την 31η Οκτωβρίου 2007, λόγω διάφορων επιφυλάξεων που είχαν εγερθεί στο στάδιο αυτό από ορισμένους βουλευτές. Οι επιφυλάξεις αυτές αφορούσαν το ενδεχόμενο, με την έκδοση των νέων χαρτοσήμων με βάση τις αξίες που προτείνονται με τα υπό συζήτηση σχέδια νόμου, να έχουν στρογγυλοποιηθεί, λόγω της μετατροπής σε ευρώ, προς τα πάνω υφιστάμενες αξίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι εκπεφρασμένες σε κυπριακές λίρες.

Στο στάδιο της επανεξέτασης των υπό αναφορά νομοθετημάτων, οι παριστάμενοι αρμόδιοι κατέθεσαν στην επιτροπή πρόσθετες επεξηγήσεις αναφορικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, όπως και γενικότερα για τον τρόπο χαρτοσήμανσης των συμβάσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτού της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτά έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των θεμάτων αυτών στην ολομέλεια του σώματος.

Περαιτέρω, ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής τα οποία εισηγούνται, σύμφωνα με τα πιο πάνω, την ψήφιση του νομοσχεδίου και την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών αντίστοιχα δηλώνουν ότι το όλο θέμα θα κριθεί ξανά, αφότου αυτοί τεθούν σε εφαρμογή σε πρακτικό επίπεδο, οπότε, αν διαπιστωθούν οποιαδήποτε προβλήματα, είναι δυνατό να προταθούν οι ανάλογες διορθωτικές ρυθμίσεις από την εκτελεστική εξουσία.

6 Νοεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων