Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2003 Νόμου του 2002 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Κύπρος Χρυσοστομίδης Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, είναι η κάλυψη του ελλείμματος ύψους £4.959 που παρουσιάστηκε στο άρθρο 221 του Κεφαλαίου 04 του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το οικονομικό έτος 2003.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το έλλειμμα ύψους £4.959 διαπιστώθηκε αρχικά από το Γραφείο της Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας στα πλαίσια του καθιερωμένου ελέγχου που διενεργήθηκε στους λογαριασμούς της Αρχής για το έτος 2003 και στο παρόν στάδιο επιβάλλεται να καλυφθεί με νομοθετική ρύθμιση.

Περαιτέρω και σύμφωνα με τα γραπτά στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, παρ’ όλο που στον προϋπολογισμό της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2003 υπήρχαν διαθέσιμες πιστώσεις από εξοικονομήσεις άλλων άρθρων άλλων κεφαλαίων του, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη του πιο πάνω ελλείμματος, οι εξοικονομήσεις αυτές δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, γιατί δεν υπήρχε ειδική πρόνοια στον εν λόγω προϋπολογισμό που να επέτρεπε τη χρήση τους στο δεδομένο χρόνο. Συνεπώς, κρίθηκε αναγκαία η κατάθεση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στη Βουλή, ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψη της υπέρβασης στο συγκεκριμένο άρθρο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή καλεί τους αρμόδιους λειτουργούς της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την άσκηση ελέγχου των κονδυλίων του προϋπολογισμού, όπως εφεξής ενεργούν πάντοτε εντός των πλαισίων που τίθενται από το νόμο.

 

 

 

30 Οκτωβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων