Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εκπροσώπηση περισσότερων κοινοτήτων σε συμβούλιο αποχετεύσεων που περιλαμβάνει περιοχές περισσότερων κοινοτήτων και να διασαφηνιστεί ο τρόπος εκπροσώπησης κοινότητας σε συμβούλιο αποχετεύσεων, καθώς και ο τρόπος σύγκλησης των συνεδριών του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα της αποχέτευσης οικιακών λυμάτων, ετοίμασε σχέδια αποχέτευσης λυμάτων για περιοχές που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία κοινότητες οι οποίες θα εξυπηρετούνται από έναν κοινό σταθμό επεξεργασίας λυμάτων. Τέτοιες περιοχές είναι οι περιοχές Αστρομερίτη, Ακακίου και Περιστερώνας και η περιοχή των Κοκκινοχωριών στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και Λάρνακας, καθώς και η περιοχή των κοινοτήτων Σολέας. Επειδή, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η βασική νομοθεσία που διέπει τα αποχετευτικά συστήματα καθορίζει τη σύνθεση συμβουλίου αποχετεύσεων για περιοχή αποχετεύσεων που περιλαμβάνει μία μόνο κοινότητα, χωρίς να καθορίζει τη σύνθεση συμβουλίου αποχετεύσεων που καλύπτει περιοχή αποχετεύσεων στα όρια της οποίας περιλαμβάνονται περισσότερες από μία κοινότητες, το Υπουργείο Εσωτερικών έκρινε σκόπιμη την κατάθεση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στη Βουλή, για την κάλυψη του νομοθετικού κενού που παρατηρείται. Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο εισάγεται πρόνοια με την οποία καθίσταται δυνατή η εκπροσώπηση περισσότερων κοινοτήτων σε συμβούλιο αποχετεύσεων που περιλαμβάνει περιοχές περισσότερων κοινοτήτων και διασαφηνίζεται ο τρόπος εκπροσώπησης κοινότητας σε αυτό. Περαιτέρω, επειδή στη βασική νομοθεσία δεν καθορίζεται ο τρόπος σύγκλησης των συνεδριών των συμβουλίων αποχετεύσεων, εισάγεται πρόνοια στο υπό αναφορά νομοσχέδιο με την οποία διασαφηνίζεται το εν λόγω θέμα.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει την πρόνοια του νομοσχεδίου που καθορίζει τον ανώτατο αριθμό των μελών συμβουλίου αποχετεύσεων, όταν η περιοχή αποχετεύσεων περιλαμβάνει περιοχή που βρίσκεται στα όρια περισσότερων κοινοτήτων, ώστε να καθοριστεί και ο κατώτατος αριθμός των μελών του, ο οποίος δε θα είναι μικρότερος των πέντε.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου με βάση την πιο πάνω απόφασή της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

22 Οκτωβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων