Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 19, 20 και 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων βασικών κανονισμών περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων κατά Σχολή), ώστε το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής να μετονομαστεί σε Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής.

Στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής σημείωμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, με ημερομηνία 23 Μαΐου 2006, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής αιτείται από τον πρύτανη του πανεπιστημίου την αλλαγή του ονόματος του τμήματος σε Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, για σκοπούς καλύτερης απόδοσης του τομέα δράσης του τμήματος. Επιπρόσθετα, μεταξύ άλλων, στο σημείωμα αναφέρεται ότι με την ίδρυση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου η πτυχή της παραγωγής που συνδέεται με τεχνολογικές εφαρμογές θα μπορούσε να καλυφθεί από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της αρμόδιας σχολής του ΤΕΠΑΚ, γι’ αυτό και προτείνεται όπως η παραγωγή γίνει το κύριο αντικείμενο του προπτυχιακού προγράμματος του συναφούς τμήματος στο ΤΕΠΑΚ και το όνομά του αλλαχθεί κατά ανάλογο τρόπο, ώστε τελικά να αποφευχθεί η ύπαρξη δύο τμημάτων μηχανολόγων μηχανικών στην Κύπρο.

Ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κύπρου δήλωσε ότι συμφωνεί με το σκοπό των κανονισμών αυτών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, με βάση τα πιο πάνω, συμφώνησε με την τροποποίηση που επιφέρουν οι κανονισμοί αυτοί, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

15 Οκτωβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων