Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Κύπρος Χρυσοστομίδης Άγγελος Βότσης
Γιάννος Λαμάρης Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Άντρου Κυπριανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί με σαφήνεια η σύσταση, η σύνθεση και η λειτουργία των διαχειριστικών επιτροπών των δήμων.

Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής της δήλωσε ότι οι προτεινόμενες με αυτή ρυθμίσεις στοχεύουν στη διασαφήνιση της σύνθεσης και λειτουργίας των διαχειριστικών επιτροπών των δήμων, ώστε να καθοριστεί στη σχετική διάταξη της βασικής νομοθεσίας για τους δήμους ότι θα μετέχουν στις διαχειριστικές επιτροπές ex officio και ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος του δήμου.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών συμφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου συμφώνησαν με την προτεινόμενη με την πρόταση νόμου ρύθμιση, παράλληλα όμως εισηγήθηκαν στην επιτροπή την ανάγκη για τροποποίηση και της διάταξης της βασικής νομοθεσίας με την οποία προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των μελών δημοτικού συμβουλίου δεν υπερβαίνει τους δέκα, τη διαχειριστική επιτροπή αποτελούν όλα τα μέλη του συμβουλίου, ώστε ο εν λόγω συνολικός αριθμός των μελών να αυξηθεί στους έντεκα, για να καθίσταται δυνατή η συμμετοχή όλων των μελών του στην εν λόγω διαχειριστική επιτροπή στις περιπτώσεις αυτές.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να υιοθετήσει την προτεινόμενη εισήγηση που υπέβαλε ενώπιόν της η Ένωση Δήμων Κύπρου και, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο της πρότασης νόμου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

15 Οκτωβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων