Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου (Πρωτόκολλο ΙΙΙ) των Συμβάσεων της Γενεύης (Κυρωτικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Πάμπης Κυρίτσης
Σωτήρης Σαμψών Ανδρέας Αγγελίδης
Ελένη Θεοχάρους Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2007. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η κύρωση, με βάση το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 σχετικά με την υιοθέτηση ενός Πρόσθετου Διακριτικού Εμβλήματος (Πρωτόκολλο ΙΙΙ), στο οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία κατέστη Συμβαλλόμενο Μέρος με την υπ’ αριθμόν 63.795 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2006. Το εν λόγω πρωτόκολλο υπογράφτηκε στη Γενεύη εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 19 Ιουνίου 2006.

Ειδικότερα, με το υπό εξέταση πρωτόκολλο αναγνωρίζεται ένα πρόσθετο διακριτικό έμβλημα επιπλέον των διακριτικών εμβλημάτων των Συμβάσεων της Γενεύης, δηλαδή του ερυθρού σταυρού, της ερυθράς ημισελήνου και του ερυθρού λέοντος και ήλιου. Το υπό αναφορά πρόσθετο έμβλημα, που αναφέρεται ως “Έμβλημα του Τρίτου Πρωτοκόλλου” αποτελείται από ερυθρό πλαίσιο σε σχήμα τετραγώνου στηριζόμενου επί του άκρου του σε λευκή βάση, σύμφωνα με τη σχετική απεικόνιση στο παράρτημα του πρωτοκόλλου.

Σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις χρήσης και σεβασμού του Εμβλήματος του Τρίτου Πρωτοκόλλου είναι οι ίδιες με αυτές των διακριτικών εμβλημάτων που καθιερώθηκαν από τις Συμβάσεις της Γενεύης και από τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα του 1977.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε τη συμφωνία του με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από καθαρά νομοτεχνική άποψη, για την κατά νόμο κύρωση του εν λόγω πρωτοκόλλου.

 

 

16 Οκτωβρίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων